Tin tức/(Trường THCS Bạch Thượng)/Kế hoạch năm học/
Kế hoạch dạy nghề

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS BẠCH THƯỢNG

Số: ...../KH-THCSBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bạch Thượng, ngày 25  tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

 

  1. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  

Quyết định số 1090/QĐ -UBND  ngày 19/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ GDĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017- 2018.

Công văn số 1223/SGDĐT- GDTrH ngày 29/8/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017 - 2018.

Công văn số  98/PGDĐT- THCS ngày 11/9/2017 của Phòng  GD&ĐT Duy Tiên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017 - 2018.

Căn cứ vào tình hình thực tế KT – VHXH của xã Bạch Thượng và những kết quả đã đạt được trong năm học 2016 - 2017.

1. Những thuận lợi

- Có sự quan tâm chỉ đại của Phòng GD&ĐT Duy Tiên.

- Có đội ngũ giáo viên dạy nghề nhiệt tình có kinh nghiệm.

- Học sinh khối 8 tham gia dự thi cấp chứng chỉ nghề năm học trước đạt 97,6%( 123/126).

 - Nhà trường có đủ cơ sở vật chất thuận lợi cho học sinh học nghề đạt kết quả.

2. Khó khăn

- Vẫn còn có những học sinh chưa có ý thức tốt trong việc học tập.

- Sự quan tâm của một số bậc cha mẹ học sinh chưa đầy đủ dẫn tới học sinh đi học chưa chuyên cần, chưa tự giác trong học tập.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Chỉ tiêu

- 100% Học sinh lớp 8 được học 70 tiết nghề điện, nghề Tin. Dạy từ tháng 10 của năm học 2017 - 2018. Dự thi cấp chứng chỉ vào tháng 8/2018.

- Học sinh dự thi nghề 116/116  đạt 100%.

- Phấn đấu loại Khá và giỏi: 110/116 đạt 94,83%.

2. Biện pháp

- Học sinh lớp 8 được học 70 tiết từ tháng 9 của năm học 2017-2018.

- Có yêu cầu cụ thể đối với học sinh trong việc học không được nghỉ quá 1/10 số tiết quy định. Khi học phải ghi chép đầy đủ, khi thực hành phải có đủ dụng cụ để thực hành.

- Giáo viên phải soạn giáo án ký trước khi lên dạy, phải kiểm tra đủ số bài theo quy định không cắt xén chương trình. Các giờ thực hành phải thực hiện nghiêm túc với yêu cầu học sinh phải làm được sau khi hướng dẫn.

- Kết quả thi nghề được coi là chất lượng của giáo viên căn cứ vào đó đánh giá xếp loại giáo viên sau một năm học cùng với các tiêu chí khác.

III -  KẾ HOẠCH CỤ THỂ

- Tổng số lớp : 4

- Tổng số học sinh : 116

* Phân công giáo viên dạy

- Lớp 8A1: Đ/c Nguyễn Đức Chính ( 33 học sinh)

- Lớp 8A2: Đ/c Bùi Thái Cơ ( 34 học sinh)

- Lớp 8A3: Đ/c Nguyễn Trịnh Việt ( 33 học sinh)

- Lớp 8A4: Đ/c Nguyễn Việt An (Lớp Tin 16 học sinh)

* Thời khoá biểu dạy từ tuần 8 tháng 10 đến tháng 5, mỗi tuần 1 buổi mỗi buổi 3 tiết ( có thời khoá biểu cụ thể).

          Trên đây là kế hoạch dạy nghề năm học 2017 – 2018 của TrườngTHCS Bạch Thượng.

    Nơi nhận:

     - Phòng GD&ĐT ( báo cáo)

     - Lưu: VT

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Mai

 

         

 

Tác giả: nva
http://hanam.edu.vn/data/11298188118827000919/tintuc/files/12.2017/Kh day nghe 17-18.doc

Văn bản mới

Trường THCS Chuyên Ngoại - Điểm sáng của ngành GD&ĐT huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Học sinh thi nghi thức đội chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 1)
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Theo Thông tư số Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Công khai thông tin cơ sở vật chất trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Xem thêm...