Tin tức/(Trường THCS Chuyên Ngoại)/Gương điển hình/
DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CỦA CB,GV,NV TỪ NĂM 2010 ĐẾN NAY

1/ Danh hiệu thi đua:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Danh hiệu

1

Lê Hồng Tùng

Hiệu trưởng

CSTĐ cấp tỉnh

2

Đào Ngọc Thọ

Chủ tịch công đoàn

CSTĐ cấp tỉnh

3

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tổ phó  tổ KHXH&NV

CSTĐ cấp tỉnh

4

Nguyễn Thị Hòa

GV tổ KHXH&NV

CSTĐ cấp tỉnh

5

Bùi Mạnh Cường

Phó Hiệu trưởng

CSTĐ cấp cơ sở

6

Nguyễn Thị Thu Hiền

TT  tổ KHXH&NV

CSTĐ cấp cơ sở

7

Phạm Thị Thanh Thuỷ

TT tổ KHTN

CSTĐ cấp cơ sở

8

Lê Thị Linh

GV tổ KHXH&NV

CSTĐ cấp cơ sở

9

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổ phó  tổ KHTN

CSTĐ cấp cơ sở

10

Nguyễn T Minh Phương

GV tổ KHTN

CSTĐ cấp cơ sở

11

Phạm Thị Hà

GV  tổ KHTN

CSTĐ cấp cơ sở

12

Nghiêm Thị Núng

GV tổ KHXH&NV

CSTĐ cấp cơ sở

 

 2/ Hình thức khen thưởng:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Hình thức khen

1

Lê Hồng Tùng

Hiệu trưởng

Bằng khen của: UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn

2

Bùi Mạnh Cường

Phó Hiệu trưởng

Băng khen của Bộ GD&ĐT

3

Nguyễn Thị Hoà

GV tổ KHXH&NV

Bằng khen của UBND tỉnh

4

Nguyễn Thị Kim Ngân

TP  tổ KHXH&NV

Bằng khen của UBND tỉnh

5

Đào Ngọc Thọ

CT công đoàn

GK của UBND huyện

6

Bùi Mạnh Cường

Phó Hiệu trưởng

GK của Sở GD&ĐT

7

Phạm Thị Thanh Thuỷ

TT tổ KHTN

GK của UBND huyện

8

Nguyễn Thị Thu Hiền

TT  tổ KHXH&NV

GK của UBND huyện

9

Lê Thị Linh

GV tổ KHXH&NV

GK của Sở GD&ĐT

10

Nguyễn Thị Thu Hiền

TP  tổ KHTN

GK của UBND huyện

11

Nguyễn T Minh Phương

GV tổ KHTN

GK của UBND huyện

12

Nguyễn Thị Vân

GV tổ KHXH&NV

GK của UBND huyện

13

Trần Quang Trung

GV tổ KHTN

GK của UBND huyện

14

Lê Ngọc Hưng

GV tổ KHXH&NV

GK của Sở GD&ĐT

15

Trần T Tố Nga

GV tổ KHXH&NV

GK của Sở GD&ĐT

16

Nguyễn T Kim Thêu

GV tổ KHTN

GK của UBND huyện

17

Đinh T Hồng Quyên

GV tổ KHXH&NV

GK của Sở GD&ĐT

18

Trần Thị Khanh

 Kế toán

GK của Sở GD&ĐT

19

Nguyễn Thị Vĩnh

GV tổ KHXH&NV

GK của Sở GD&ĐT

20

Phạm Thị Hà

TP  tổ KHTN

GK của UBND huyện

21

Nghiêm Thị Núng

GV tổ KHXH&NV

GK của Sở GD&ĐT

22

Lã Thị Hằng

GV tổ KHXH&NV

GK của Sở GD&ĐT

23

Nguyễn T Hồng Nhung

GV tổ KHXH&NV

GK của UBND huyện

DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CÁC CẤP:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Danh hiệu

1

Lê Hồng Tùng

Hiệu trưởng

GV giỏi cấp tỉnh

2

Bùi Mạnh Cường

Phó Hiệu trưởng

GV giỏi cấp tỉnh

3

Phạm Thị Thanh Thuỷ

TT tổ KHTN

GV giỏi cấp tỉnh

4

Nghiêm Thị Núng

GV tổ KHXH&NV

GV giỏi cấp tỉnh

5

Đào Ngọc Thọ

Chủ tịch công đoàn

GV giỏi cấp tỉnh

6

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổ phó tổ KHTN

GV giỏi cấp tỉnh

7

Phạm Thị Hà

GV tổ KHTN

GV giỏi cấp tỉnh

8

Nguyễn Thị Hoà

GV tổ KHXH&NV

GV giỏi cấp tỉnh

9

 Lê Ngọc Hưng

 GV tổ KHXH&NV

 GV giỏi cấp tỉnh

10

Nguyễn Thị Thu Hiền

TT tổ KHXH&NV

GV giỏi cấp huyện

11

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tổ phó tổ KHXH&NV

GV giỏi, GVCN giỏi cấp huyện

12

Lê Thị Linh

GV  tổ KHXH&NV

GV giỏi, GVCN giỏi cấp huyện

13

Nguyễn Thị Vĩnh

GV tổ KHXH&NV

GV giỏi cấp huyện

14

Nguyễn Thị Hồng Nhung

GV tổ KHXH&NV

GV giỏi cấp huyện

15

Lưu Thị Khánh Hoà

GV tổ KHXH&NV

GV giỏi cấp huyện

16

Nguyễn Thị Phương Thảo

GV tổ KHXH&NV

GV giỏi cấp huyện

17

Nguyễn Thị Văn

GV tổ KHXH&NV

GV giỏi, GVCN giỏi cấp huyện

18

Lưu Thị Lê

GV tổ KHTN

GV giỏi cấp huyện

19

Nguyễn T Minh Phương

GV tổ KHTN

GV giỏi cấp huyện

20

 Đỗ Thị Xuân

GV tổ KHTN

GV giỏi, TPT đội giỏi cấp huyện

21

Nguyễn T Thu Huyền

GV tổ KHTN

GV giỏi cấp huyện

22

Trần Quang Trung

GV tổ KHTN

GV giỏi cấp huyện

23

 Nguyễn T Kim Thêu

 GV tổ KHTN

 GV giỏi cấp huyện

24

 Nguyễn T Tuyết Thanh

 GV tổ KHTN

 GV giỏi cấp huyện

25

 Lã Thị Hằng

 GV tổ KHXH&NV

 GV làm TPT đội giỏi cấp huyện

26

 Phạm Lan Hương

 GV tổ KHTN

 GV giỏi cấp huyện

27

Trần Thị Thu

 GV tổ KHTN

GV giỏi cấp huyện

28

Trần Thị Tố Nga

 GV tổ KHXH&NV

GV giỏi cấp huyện

 
Tác giả: LHT

Văn bản mới

Trường THCS Chuyên Ngoại - Điểm sáng của ngành GD&ĐT huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Học sinh thi nghi thức đội chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 1)
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Theo Thông tư số Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Công khai thông tin cơ sở vật chất trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Xem thêm...