Tin tức/(Trường THCS Chuyên Ngoại)/Danh sách CB,GV,NV/
Danh sách CB, GV, NV

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nữ

Năm KN Đảng

Trình độ CM

Năm vào ngành

Chức vụ

ĐH

1

Lê Hồng Tùng

1978

 

2004

Sinh-Hóa

Sinh

1999

Hiệu trưởng

2

Bùi Mạnh Cường

1981

 

2008

Lí - Đội

2004

Phó hiệu trưởng

3

Đào Ngọc Thọ

1981

 

2007

TD

TD

2004

GV- CTCĐ

4

Phạm T Thanh Thuỷ

1978

x

2001

Toán - tin

Toán

1999

TT tổ KHTN

5

Nguyễn Thị Thu Hiền

1978

x

2006

Văn - Sử

Văn

1999

TT tổ KHXH

6

Nguyễn Thị Thu Hiền

1984

x

2010

Toán - Lí

Toán

2006

TP tổ KHTN

7

Nguyễn T Kim Ngân

1979

x

2003

Văn - Sử

Sử

2000

TP tổ KHXH

8

Lưu Thị Khánh Hoà

1979

x

2006

Văn - Sử

Sử

2002

GV

9

Nguyễn Thi Hoà 

1980

x

2004

Văn - Địa

Địa

2001

GV

10

Lê Ngọc Hưng

1981

 

2007

Văn - Địa

Địa

2002

GV

11

Nguyễn Thi Thu Huyền

1978

x

2009

Toán - Lí

Toán

1999

GV

12

Lê Thị Linh

1980

x

2004

Văn - CD

Văn

2001

GV

13

Trần T Tố Nga

1977

x

2006

Anh

Anh

1999

GV

14

Đinh T Hồng Quyên

1976

x

2007

Văn - Sử

Sử

1998

GV

15

Nguyễn T Tuyết Thanh

1979

x

 

Toán - tin

Tin

2000

GV

16

Nguyễn T Phương Thảo

1979

x

2010

Văn - Sử

Sử

2000

GV

17

Nguyễn T Kim Thêu

1978

x

2008

Toán - tin

Toán

2000

GV

18

Trần Thị Thu

1979

x

2008

Toán - tin

 

2001

GV

19

Nguyễn Thị Vĩnh

1980

x

2010

Văn - CD

Văn

2001

GV

20

Đỗ Thị Xuân

1983

x

2010

Lí  - Đội

2005

GV

21

Phạm T Hải Yến

1992

x

 

Anh

 

2016

GV

22

Nguyễn Thị Hòa

1992

x

 

Sinh - Hóa

 

2013

GV

23

Nguyễn Thị Huyền

1988

x

 

Nhạc - Đội

 

2009

GV

24

Nguyễn T Minh Phương

1986

x

2011

Sinh-KTNN

 

2007

GV

25

Trần Quang Trung

1981

 

 

TD

 

2009

GV

26

Nguyễn Thị Vân

1985

x

2010

Toán - Tin

Toán

2006

GV

27

Nguyễn Thị Văn

1985

x

 

Văn - Nhạc

Văn

2006

GV

28

Phạm Lan Hương

1992

x

 

Sinh - Hóa

 

2013

GV

29

Trần Thị Khanh

1965

x

1988

TC KT

 

2006

Kế toán

30

Đỗ Thị Anh

1979

x

2009

 

KT

2004

Văn thư - thủ quỹ

31

Chu Thị Lệ Huyền

1981

x

2010

TC KT

 

2006

Hành chính VP

32

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Lê Hồng Tùng

Văn bản mới

Trường THCS Chuyên Ngoại - Điểm sáng của ngành GD&ĐT huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Học sinh thi nghi thức đội chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 1)
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Theo Thông tư số Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Công khai thông tin cơ sở vật chất trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Xem thêm...