Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
1358/SGDĐT-GDTrH
Về việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019 -... Chi tiết
2019-07-25
29/2019/NQ-HĐND
Nghị quyết về mức học phí đối với giáo dục mầm... Chi tiết
2019-07-12
720/QĐ-UBND
Quyết điịnh về mức thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10 và... Chi tiết
2019-05-04
529/HD-SGDĐT
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2019-2020 Chi tiết
2019-04-08
1414/SGDĐT-CTTT
Về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học... Chi tiết
2018-08-27
190/BHXH-BPT
V/v thông báo phát hành thẻ BHYT Chi tiết
2018-08-25
69/KH-PGDĐT
KH triển khai và HD thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đề... Chi tiết
2018-08-06
1166/SGDĐT-GDTrH
Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 Chi tiết
2018-07-25
14/2018/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng trường... Chi tiết
2018-07-20
20/2018/NQ-HĐND
Nghị quyết về mức thu học phí các cơ sở giáo dục... Chi tiết
2018-07-13
46/KH -THCSCN
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 Năm học 2018 - 2019 Chi tiết
2018-06-08
54/KH-PGDĐT
KH tuyển sinh vào lớp 6 THCS, năm học 2018 - 2019 Chi tiết
2018-05-21
48/GDĐT-THCS
V/v xét tốt nghiệp THCS năm học 2017 - 2018 Chi tiết
2018-05-10
611/SGDĐT-GDTrH
VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2017 - 2018 Chi tiết
2018-05-03
504/SGDĐT-GDTrH
Về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019 Chi tiết
2018-04-13
1056/SGDĐT-GDTrH
V/v kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 Chi tiết
2017-07-28
16/2017/TT-BGDĐT
Thông tư Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm... Chi tiết
2017-07-12
2793/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề... Chi tiết
2017-06-30
2161/QĐ-BGDĐT
QĐ ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu bền vững... Chi tiết
2017-06-26
15/2017/TT-BGDĐT
Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy... Chi tiết
2017-06-09
01/QC-BĐDCMHS
Quy chế hoạt động của Ban đại diện CMHS trường năm... Chi tiết
2016-09-28
19/2015/TT-BGDĐT
Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ... Chi tiết
2015-09-08
945/SGDĐT-GDTrH
V/v Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy của GV... Chi tiết
2015-08-03
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
11/2014/TT-BGDĐT
Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung... Chi tiết
2014-04-18
11/2014/TT-BGDĐT
Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung... Chi tiết
2014-04-18
52/2012/TT-BGDĐT
Điều lệ Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội... Chi tiết
2012-12-19
47/2012/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ... Chi tiết
2012-12-07
43/2012/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành Điều lệ hội thi GVCN lớp giỏi GDPT... Chi tiết
2012-11-26
58/2011/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh... Chi tiết
2011-12-12
55/ 2011/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học... Chi tiết
2011-11-22
12/2011/TT-BGDĐT
Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học... Chi tiết
2011-03-28
01/2011/TT-BNV
Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày... Chi tiết
2011-01-19
18/QĐ-THCSCN
Quyết định ban hành Chiến lược phát triển giáo dục... Chi tiết
2010-09-09
21 /2010/TT-BGDĐT
Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học... Chi tiết
2010-07-20
11/2006/QĐ-BGD&ĐT
Quyết định ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp... Chi tiết
2006-04-05
51/2002/QĐ-BGDĐT
Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh THCS, THPT Chi tiết
2002-12-25
Trường THCS Chuyên Ngoại - Điểm sáng của ngành GD&ĐT huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Học sinh thi nghi thức đội chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 1)
Hội thảo dạy học mô hình trường học mới VNEN môn Ngữ văn 6 (phần 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Theo Thông tư số Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Công khai thông tin cơ sở vật chất trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS, năm học 2019 -

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Xem thêm...