Thứ bảy, 20/04/2019 21:55:00

Tin nổi bật

Thứ bảy, 20/04/2019 21:55:00

THCSCONGLY
Văn nghệ 20/11/2016
tiết mục 2 văn nghệ khai giảng 2016-2017
Trường THCS Công Lý chào mừng ngày 20-11-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI KẾT QUẢ HỌC LỰC HẠNH KIỂM KÌ 1 NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI KẾT QUẢ HỌC LỰC HẠNH KIỂM KÌ 1 NĂM HỌC 2017-2018

KẾT QUẢ HSG K6,7,8

KẾT QUẢ HSG K6,7,8

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2017-2018
Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác