Bạn cần biết

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018-2019

Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

          Phòng GD&ĐT Lý Nhân

Trường THCS Công Lý

                                                  THÔNG B¸O

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

30

27

3

 

 

16

14

 

 

 

I

Giáo viên

24

24

6

 

 

11

13

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

5

5

 

 

 

2

3

 

 

 

2

2

2

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Hóa

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

4

Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

GDCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Công nghệ

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

7

Thể dục

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

8

Âm nhạc

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

9

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Tiếng anh

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

11

Ngữ văn

6

6

 

 

 

3

3

 

 

 

12

Lịch sử

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

13

Địa lý

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                     Công Lý, ngày 15 tháng. 9 .năm 2018

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                       (Ký tên và đóng dấu)

                                      

                         Nguyễn Hoài Phương

                           12  


   


   


   


   


                      8.470  


                      2.500  


                      1.050  


300  


150  


50  


100  


   


450  


                             4 Số bộ/lớp

1  

1  

1  

1  


21 Số HS/bộ


                           11  


1  


2  


1  


2  


5  Số m2/trẻ em


Chung Nam/Nữ

   

   


x  


x  


x  


x  


x  

ngày 15 tháng 10 Năm 2017
Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 10

Tổng lượng truy cập: 283457