Bạn cần biết

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS CÔNG LÝ

 


Số: 01/BC-THCSCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Công Lý, ngày 08 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO

SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

 


Thực hiện Công văn số 2030/GDĐT-THCS ngày 09/9/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2019-2020; Kế hoạch năm học 2019-2020 của trường THCSCông Lý được Phòng GD&ĐT phê duyệt;

Trường THCS Công Lý báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2019-2020 của nhà trường , cụ thể như sau:

I. Một số số liệu cơ bản

1. Quy mô trường lớp

TT

Khối lớp

Trường học

 hiện hành

Trường học mới

Bình quân HS/lớp

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

1

Khối 6

0

 

 3

117

39

2

Khối 7

0

 

3

95

31,7

3

Khối 8

0

 

3

98

32,7

4

Khối 9

2

62

1

30

30,7

Tổng

2

62

10

340

 

2.  Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

- Tổng số 30  người: Trong đó: cán bộ quản lý: 3  người ; giáo viên đứng lớp: 24 người;  hành chính, kế toán: 3 .

- Giáo viên giảng dạy: 24 người ; Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học: 18 người = 75% ; tốt nghiệp Cao đẳng: 6 người =  25% , tỷ lệ: 2,0 GV/ lớp.

- Nhân viên hành chính : 3 người ( Hợp đồng 68: 2).

- Đảng viên: 19 người, đạt tỷ lệ: 63,3 %

3. Cơ sở vật chất:

          -  Tổng diện tích của trường: 8.470 m2,bình quân:  21,4 m2/học sinh

          - Tổng số phòng học: 12

                 Số phòng học bộ môn hiện có: 6 phòng ( 1 Phòng BM Vật Lý, 1 phòng BM Hóa sinh, 1 phòng BM Tin, 2 phòng TA, 1 phòng Âm nhạc)

 - Thư viện: Đạt Thư viện tiên tiến

- Các phòng chức năng:

+ Thư viện 3 phòng

+ Lãnh đạo 2 phòng

+ Đội TN 1 phòng

+ Y tế học đường 1 phòng

+ Phòng Hội đồng 1 phòng

+ Phòng Thường trực 1 phòng

+ Tổ CM 2 phòng

+ Thiết bị 2 phòng

+  Sân bãi  tập TDTT: Đạt tiêu chuẩn

+  Có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn: 02 cho nam - 2 nữ HS;  02 cho nam – 02 nữ GV

+ Nhà trường đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+  Có tường rào bao  quanh trường, có cổng, có biển trường 

+ Có vườn sinh học, vườn  cây

II. Kết quả chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ

1. Tình hình, kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn trong trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

1.1. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Công văn số 2030/GDĐT-THCS ngày 09/9/2019 của Phòng GD&ĐT và Kế hoạch năm học 2019-2020 của nhà trường trong học kỳ I

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động nâng cao CLGD toàn diện, chất lượng đại trà và coi đó là động lực để nâng cao CLGD mũi nhọn. Tiến hành dạy và học theo chuẩn KTKN và giảm tải chương trình đã được Bộ GD&ĐT quy định. Khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, tự tin của GV và HS. Gắn học với hành, từng bước nâng cao chuẩn theo phương châm: cơ bản, vững chắc, nâng cao.

- Trường đã tổ chức cho GV thảo luận, xây dựng kế hoạch, duyệt của tổ trưởng và nhà trường. Dựa trên cơ sở các yêu cẩu của nhiệm vụ năm học, nhà trường đã khảo sát chất lượng đầu năm. Căn cứ vào kết quả khảo sát đầu năm giao khoán chất lượng cho từng GV, tổ chuyên môn; Trong học kỳ I, BGH đã chủ động trong việc chuẩn bị đề KS môn Văn Toán Anh, trực tiếp coi, làm phách, phân công chấm chéo, nên đã cho kết quả tương đối chính xác. Cuối kỳ đối chiếu với chỉ tiêu để tính hiệu quả dạy của GV và coi đây là căn cứ chính XL thi đua GV. Phân công GV phụ đạo HS yếu kém theo khối lớp.

- Nâng cao chất lượng các giờ dạy trên lớp, quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định. Gắn trách nhiệm của người dạy với kết quả học tập của HS.                                

 - Chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động nội, ngoại khóa, hoạt động  GDNGLL theo nội dung của phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phát huy các ưu điểm, các kinh nghiệm của giáo viên giỏi trong hoạt động tổ CM, để nâng cao tay nghề cho giáo viên. Đề cao vai trò và hoạt động của tổ chức Đoàn - Đội, để thúc đẩy phong trào học tập trong nhà trường

- Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, giữa nhà trường và gia đình để cùng làm chất lượng giáo dục. Quản lý chặt chẽ sổ phối hợp giữa gia đình và nhà trường, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm công khai kết quả học tập từng tháng tới cha mẹ học sinh thông qua sổ phối hợp và sổ liên lạc điện tử.

1.2. Tình hình và kết quả đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; các mô hình tổ chức các hoạt động giáo dục sáng tạo của địa phương, đơn vị

- Quán triệt, chỉ đạo 100% CB, GV thực hiện nghiêm túc Cv 4162 của Bộ GD&ĐT về đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực học sinh.

- 100% giáo viên soạn giáo án mới (kế hoạch bài dạy) theo hướng đổi mới PPDH, KTĐG; sử dụng thành thạo quản lý điểm bằng sổ điểm điện tử theo nội dung tập huấn của Phòng GD&ĐT; sử dụng hiệu quả tài khoản trên hệ thống “Trường học kết nối” để tham gia sinh hoạt chuyên môn trực tuyến có hiệu quả.

- 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc việc ĐM PPDH, đẩy mạnh việc vận dụng dạy học theo dự án ở tất cả các môn học, tích cực ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; đảm bảo cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

+ Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học: 100% số lớp  tham dự thi cấp trường (12/12 đề tài dự thi). Trường lựa chọn một dự án dự thi cấp huyện và xếp thứ 13.

1.3. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông

        - Giáo dục lao động hướng nghiệp và dạy nghề nhà trường thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đặt ra, dạy đủ mỗi tiết 1 bài hướng nghiệp cho học sinh khối 9.

1.4. Kết quả hoạt động dạy học ngoại ngữ

- 100% HS lớp 6, 7, 8, 9 được học theo nội dung, PPCT mới của “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”. Đảm bảo 100% học sinh có SGK, SBT mới và được kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và hiểu biết kiến thức ngôn ngữ.

- Nhà trường có đủ phòng học, thiết bị dạy học Tiếng anh theo chương trình quy định, 100% các giờ học Tiếng Anh  học trên phòng Tiếng sử dụng thiết bị trong phòng.

- Giáo viên dạy thực hiện nghiêm túc quy định kiểm tra, đánh giá đầy đủ cả 4 kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn ngữ trong quá trình dạy học Tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu đầu ra ngoại ngữ của cấp học theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Xây dựng nguồn đề kiểm tra, đề thi tham khảo đối với các khối lớp triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh 10 năm.Tuy nhiên kết quả của môn học còn thấp

1.5. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống của giáo viên, học sinh; khắc phục tình trạng bạo lực học đường và các hiện tượng tiêu cực khác

- Tổ chức cho GV và HS học tập Điều lệ Nhà trường, nội quy học sinh. Hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, không sử dụng pháo nổ… nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh học tập, ký cam kết thực hiện tôt.

- Làm tốt công tác tuyên truyền với cán bộ giáo viên nhân viên về chức trách nhiệm vụ được giao. Thực  hiện tốt những điều đảng viên không được làm với giáo viên là đảng viên. Thực hiện nghiêm túc quyết định 16 về đạo đức nhà giáo.

- Dựa vào các ngày lễ lớn trong kì I như ngày khai trường, ngày 20/11, ngày quốc phòng toàn dân 22/12… nhà trường đã phát động các phong trào thi đua, các hoạt động tập thể để giáo dục truyền thống nhằm nâng cao ý thức học sinh.

- Phát huy tính tự quản, tự kiểm tra đánh giá của đội sao đỏ dưới sự kiểm tra, giám sát của phụ trách Đội, nên các em đã biết tổ chức các hoạt động của mình, đánh giá xếp loại tương đối chính xác phát huy dân chủ. Nhìn chung các em ngoan, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, biết giữ gìn của công, giữ gìn vệ sinh trường lớp.

1.6. Công tác giáo dục thể chất

Trong học kỳ qua Nhà trường đã quan tâm tới các hoạt động giáo dục thể chất cho HS, các hoạt động thể dục đã vào nề nếp.

          Các giờ thể dục GV chú ý rèn kỹ năng, các động tác thể dục cho HS.

Tổ chức thành công Hội thao cấp trường nhân ngày 22/12 lựa chọn và thành lập đội tuyển thường xuyên luyện tập để chuẩn bị cho tham gia cuộc thi HSG TDTT cấp Huyện

          * Tồn tại: - Hoạt động TD, múa hát tập thể, võ dân tộc chưa đều đẹp.

          - Chưa đưa các trò chơi dân gian vào các giờ TD.

- Chưa thành lập được các CLB thể thao cho HS.

2. Triển khai mô hình trường học mới cấp THCS

2.1. Đặc điểm tình hình và công tác chỉ đạo

Đến thời điểm hiện tại nhà trường có 4 khối lớp thực hiện theo mô hình trường học mới với 340 học sinh thuộc khối 6,7,8 và 1 lớp 9. Nhà trường tiếp tục quán triệt và triển khai tinh thần đổi mới trong công tác giáo dục theo mô hình, cơ bản nhà trường đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp quản lý ngành cũng như địa phương, sự đồng thuận của nhân dân. Đội ngũ nhiệt tình đáp ứng được yêu  cầu đổi mới của mô hình

Trong quá trình thực hiện nhà trường cùng với giáo viên trực tiếp giảng dạy đã có những đúc rút về kinh nghiệm tại thực tế đơn vị. Tính hiệu quả của  mô hình dần bộc lộ. Học sinh được tiếp cận kiến thức từ nhiều hướng, chủ động hơn trong học tập. Cách xử lý tình huống của học sinh hiệu quả hơn so với cách dạy truyền thống.

Đánh giá học sinh toàn diện trên những cố gắng và tích cực của bản thân người học

2.2. Kết quả thực hiện (về công tác quản lý, về việc tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá của giáo viên, về sự phát triển năng lực học sinh học mô hình trường học mới)

Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Giáo viên đã chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu.

GV hướng dẫn HS rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu các tài liệu học, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất, từ đó tăng tính chủ động trong học tập của HS và sự tương tác giữa GV và HS trong quá trình dạy – học.

Đẩy mạnh việc dạy – học vận dụng kiến thức bộ môn, kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn; bảo đảm cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn luyện phẩm chất, kỹ năng cho HS; khai thác, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học (TBDH), PHBM, CNTT trong dạy học thí nghiệm, thực hành, sáng tạo khoa học của học sinh.

3. Công tác đổi mới quản lý chuyên môn và các hoạt động giáo dục

3.1. Đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục

-  Tổ chức cho CBGV tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường. Phân công giáo viên tham gia tập huấn chuyên môn, nghiên cứu chương trình và các bước thực hiện của mô hình theo công văn số: 3247/BGDDT-GDTrHNgày4/7/2016 của BGD&ĐT.

      -  GV tích cực học tập và trao đổi phương pháp dạy học trên trường học kết nối.

3.2. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, vệ sinh, có tính tham gia (của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường; của cha mẹ học sinh; của các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường; của địa phương....) và dân chủ: đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn; sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; công tác bồi dưỡng các nội dung chuyên môn, nâng cao tay nghề cho giáo viên. Tăng cường điều kiện đảm bảo và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý; tình hình tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "trường học kết nối"

3.3. Đổi mới cách đánh giá giáo viên, thi giáo viên dạy giỏi

-  Thi giáo vỉên giỏi cấp trường:

          + Tổng số tham gia: 24/24 (Tổng số GV của trường) 

          + Tổng số môn tổ chức:13

          + Kết quả : Xếp loại Giỏi: 24; Khá: 0; TB: 0

- Số CB, GV tham dự Hội thi GVG cấp huyện:  2  người.

  Trong đó có  môn:  Âm nhạc và Tin học tham gia dự thi GVG cấp huyện

3.4. Quản lý dạy thêm học thêm; chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; khắc phục tình trạng lạm thu

Thực hiện nghiêm túc việc dạy thêm học thêm theo kế hoạch đã được phê duyệt. Cải tiến công tác quản lý trong dạy thêm học thêm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Hồ sơ sổ sách thực hiện đúng theo quy định tại điều lệ trường học

4. Đánh giá chung

+ Ưu điểm

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, bám sát văn bản thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch năm học đến thời điểm báo cáo.

+ Hạn chế

- Sử dụng TBDH  trong dạy học ở một số giáo viên chưa thường xuyên    (kết quả đánh giá học sinh theo các biểu mẫu gửi kèm)

III. Đề xuất, kiến nghị

          - Trường THCS Công Lý kính  mong Phòng GD& ĐT Lý Nhân quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện về mọi mặt để nhà trường nâng cao các tiêu chí, tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trường THCS Công Lý trân trọng báo cáo!

 

 

Nơi nhận:                                                  

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);          

- Phó Hiệu trưởng;

- Tổ chuyên môn;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Phương

 

 

Tải tệp đính kèm

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 37

Tổng lượng truy cập: 290582