Bạn cần biết

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018-2019

Biểu mẫu 09

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng GD&ĐT Lý Nhân

Trường THCS Công Lý

 

THÔNG B¸O

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp

6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

413

105

112

119

77

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

 

90

97

107

64

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 

15

11

11

13

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

4

1

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

II

Số học sinh chia theo học lực

413

105

112

119

77

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

58

17

11

16

14

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

192

62

51

50

29

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

158

26

47

51

34

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

3

 

1

2

 

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

2

 

2

 

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

413

105

112

119

77

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

410

105

111

117

77

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

58

17

11

16

14

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

192

62

51

50

29

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

3

 

1

2

 

4

Chuyển trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

5

Bị đuổi học

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi

học sinh giỏi

 

 

 

 

 

1

Cấp tỉnh/thành phố

 

 

 

 

 

2

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 

 

 

 

77

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

 

 

 

 

77

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

14

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

29

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VIII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

IX

Số học sinh nam/số học sinh nữ

 

 

 

 

 

X

Số học sinh dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

                                                ....., ngày  25 tháng 5 năm 2017                                                                              

                       Thủ trưởng đơn vị

                                                            (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

                                                                                                   Nguyễn Hoài Phương

Video chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2019
Văn nghệ 20/11/2019
tiết mục 2 văn nghệ khai giảng 2019-2020
Trường THCS Công Lý chào mừng ngày 20-11-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG KHAI

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG KHAI

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II (4/5/2020)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II (4/5/2020)

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH Tự kiểm tra công tác tài chính năm 2019 và các khoản

KẾ HOẠCH Tự kiểm tra công tác tài chính năm 2019 và các khoản thu khác - Năm học 2019- 2020
Xem thêm...
Website Đơn vị