Bạn cần biết

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018-2019

Biểu mẫu 09

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng GD&ĐT Lý Nhân

Trường THCS Công Lý

 

THÔNG B¸O

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp

6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

413

105

112

119

77

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

 

90

97

107

64

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 

15

11

11

13

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

4

1

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

II

Số học sinh chia theo học lực

413

105

112

119

77

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

58

17

11

16

14

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

192

62

51

50

29

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

158

26

47

51

34

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

3

 

1

2

 

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

2

 

2

 

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

413

105

112

119

77

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

410

105

111

117

77

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

58

17

11

16

14

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

192

62

51

50

29

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

3

 

1

2

 

4

Chuyển trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

5

Bị đuổi học

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi

học sinh giỏi

 

 

 

 

 

1

Cấp tỉnh/thành phố

 

 

 

 

 

2

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 

 

 

 

77

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

 

 

 

 

77

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

14

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

29

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VIII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

IX

Số học sinh nam/số học sinh nữ

 

 

 

 

 

X

Số học sinh dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

                                                ....., ngày  25 tháng 5 năm 2017                                                                              

                       Thủ trưởng đơn vị

                                                            (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

                                                                                                   Nguyễn Hoài Phương

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 232

Tổng lượng truy cập: 284077