Bạn cần biết

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018-2019
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Biểu10-TT09BGDĐT-THCS
TRƯỜNG THCS CÔNG LÝ


THÔNG BÁO CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT THCS NĂM HỌC 2018 - 2019STT Nội dung  Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng/số lớp                    12 Số m2/trẻ em
II Loại phòng học                            12  
1 Phòng học kiên cố                             12  
2 Phòng học bán kiên cố     
3 Phòng học tạm    
4 Phòng học nhờ    
III Số điểm trường    
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2)                       8.470  
V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)                       2.500  
VI Tổng diện tích các phòng                       1.050  
1 Diện tích phòng học (m2) 300  
2 Diện tích phòng học bộ môn (m2) 150  
3 Diện tích phòng chuẩn bị (m2) 50  
4 Diện tích phòng thư viện (m2) 100  
5 Diện tích nhà đa năng (m2)    
6 Diện tích phòng khác (m2) 450  
VII  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu                              4 Số bộ/lớp
1 Khối lớp 6       1  
2 Khối lớp 7       1  
3 Khối lớp 8       1  
4 Khối lớp 9       1  
VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Bộ) 21 Số HS/bộ
IX Tổng số thiết bị                            11  
1 Ti vi 1  
2 Catsset 2  
3 Đầu Video/đầu đĩa 1  
4 Máy chiếu  2  
5 Láp tốp 5  
    Số lượng (m2)
X Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em
Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh x   x    
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh          
XI Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  
XII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x  
XIII Kết nối internet (ADSL) x  
XIV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục x  
XV Tường rào xây x  
Công Lý, ngày 15 tháng 10 Năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tống Thị Chanh
Nguyễn Hoài Phương

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 4

Tổng lượng truy cập: 283289