Bạn cần biết

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018-2019
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Biểu10-TT09BGDĐT-THCS
TRƯỜNG THCS CÔNG LÝ


THÔNG BÁO CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT THCS NĂM HỌC 2018 - 2019STT Nội dung  Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng/số lớp                    12 Số m2/trẻ em
II Loại phòng học                            12  
1 Phòng học kiên cố                             12  
2 Phòng học bán kiên cố     
3 Phòng học tạm    
4 Phòng học nhờ    
III Số điểm trường    
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2)                       8.470  
V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)                       2.500  
VI Tổng diện tích các phòng                       1.050  
1 Diện tích phòng học (m2) 300  
2 Diện tích phòng học bộ môn (m2) 150  
3 Diện tích phòng chuẩn bị (m2) 50  
4 Diện tích phòng thư viện (m2) 100  
5 Diện tích nhà đa năng (m2)    
6 Diện tích phòng khác (m2) 450  
VII  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu                              4 Số bộ/lớp
1 Khối lớp 6       1  
2 Khối lớp 7       1  
3 Khối lớp 8       1  
4 Khối lớp 9       1  
VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Bộ) 21 Số HS/bộ
IX Tổng số thiết bị                            11  
1 Ti vi 1  
2 Catsset 2  
3 Đầu Video/đầu đĩa 1  
4 Máy chiếu  2  
5 Láp tốp 5  
    Số lượng (m2)
X Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em
Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh x   x    
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh          
XI Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  
XII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x  
XIII Kết nối internet (ADSL) x  
XIV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục x  
XV Tường rào xây x  
Công Lý, ngày 15 tháng 10 Năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tống Thị Chanh
Nguyễn Hoài Phương
Video chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2019
Văn nghệ 20/11/2019
tiết mục 2 văn nghệ khai giảng 2019-2020
Trường THCS Công Lý chào mừng ngày 20-11-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG KHAI

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG KHAI

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II (4/5/2020)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II (4/5/2020)

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH Tự kiểm tra công tác tài chính năm 2019 và các khoản

KẾ HOẠCH Tự kiểm tra công tác tài chính năm 2019 và các khoản thu khác - Năm học 2019- 2020
Xem thêm...
Website Đơn vị