Các thủ tục hành chính

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5

Nội dung  công việc

Thời gian thực hiện

Người phụ trách

- Duy trì kỷ cương nề nếp dạy học, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn, rà soát đảm bảo đúng tiến độ chương trình, hoàn thành kế hoạch dạy học.

02-25/5

Đ/c Khoa, Cầm

- Tích cực ôn tập phụ đạo 4 khối, chuẩn bị thi khảo sát chất lượng HKII.

Theo lịch

Đ/c Cầm

- Tổ chức thi khảo sát chất lượng HKII

7,8/5

Đ/c Khoa

- Hoàn thành chương trình, kiểm tra, chấm, trả bài, tổng kết, xếp loại HS, xét duyệt lên lớp, thi lại...

Theo lịch

Đ/c Khoa, Cầm

- Khối 8 hoàn thành học nghề, hồ sơ thi nghề, dạy hướng nghiệp K9

02- 26/5

Đ/c Khoa, Cầm

- Hoàn thành hồ sơ HS lớp 9, xét tốt nghiệp lớp 9

Theo lịch

Đ/c Khoa

- Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10THPT

- Khảo sát chất lượng, thi thử tuyển sinh THPT tháng 5

Từ 26/5

Theo lịch

Đ/c Khoa Thủy

 

- Thi Tin học trẻ

22-17/5

Đ/c Cầm

 - Thực hiện nghiêm túc các HĐ NGLL, các nhiệm vụ về CNTT; Sổ điểm điện tử; Trường học kết nối, Web...

02-31/5

Đ/c Khoa, Cầm

- Kiểm tra chéo HĐNGLL, công tác Đội, thư viện, y tế học đường...

Theo lịch

Đ/c Khoa, Cầm

- CB-GV-NV chủ động hoàn thiện các loại hồ sơ kiểm định chất lượng theo chức năng nhiêm vụ được phân công, các nhóm hoàn thành việc tập hợp hồ sơ KĐCL

02- 31/5

Đ/c Khoa

- Chuẩn bị các loại hồ sơ nhà trường, các bộ phận (theo yêu cầu) để kiểm tra tại PGD-ĐT

Theo lịch

Đ/c Khoa,

- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn, hồ sơ cá nhân GV, các tổ chức đoàn thể và các bộ phận có liên quan...

26/5

Đ/c Khoa, Cầm

- Lao động tu bổ vườn sinh vật, CSVC lớp học, nhà trường nghiệm thu, nhận bàn giao lại CSVC lớp học ...

02-31/5

Đ/c Khoa

- Đánh giá công chức, viên chức, đánh giá chuẩn nghề nghiệp, bình xét thi đua, tồng kết năm học...

Theo lịch

Đ/c Khoa

 

 

 

 

data/7607512790317752980/thongbao/10.L%E1%BB%8Bch%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20th%C3%A1ng%205.doc

Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 30

Tổng lượng truy cập: 283395