Các thủ tục hành chính

Thông báo các môn thi Học kỳ I năm học 2017-2018

II. Tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ I,  năm học 2017-2018

          1. Môn, nội dung, hình thức kiểm tra

          1.1. Môn kiểm tra

          -  Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra

          + Khối 6: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Vật lý.

          + Khối 8: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Sinh học.

          -  Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra

          + Khối 7: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Lịch sử

          + Khối 9: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Địa lý.

          + Khối 6, 8 trường học mới: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh kiểm tra đề chung toàn tỉnh, môn thứ 4 do Phòng ra là môn Khoa học tự nhiên.

          + Khối 7 trường học mới: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh kiểm tra đề chung toàn huyện, môn thứ 4 là Khoa học xã hội.

1.2. Nội dung kiểm tra

          Chương trình của học kỳ I năm học 2017-2018 tính đến thời điểm khảo sát.

          1.3. Hình thức kiểm tra

          - Môn Ngữ văn: Tự luận

          - Các môn còn lại (trừ môn Tiếng Anh): Tự luận kết hợp trắc nghiệm (Phần trắc nghiệm gồm 10 câu-2,5 điểm; phần tự luận-7,5 điểm). Đề kiểm tra gồm có 04 mã đề và được in đến từng học sinh.

          - Đối với môn Tiếng Anh: Tự luận kết hợp với trắc nghiệm theo đặc thù bộ môn; kiểm tra  các kỹ năng nghe, nói, đọc viết và kiến thức ngôn ngữ; học sinh làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra.

          2. Thời gian làm bài

          - Môn Ngữ văn, Toán, Khoa học TN và Khoa học XH: 90 phút/môn.

          - Môn Vật lý 6, Lịch sử 7, Sinh học 8 và Địa lý 9: 45 phút/môn.

          - Môn Tiếng Anh: Phần kiểm tra nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ: 60 phút; phần kiểm tra nói có hướng dẫn riêng.

3. Lịch kiểm tra 

Ngày

kiểm tra

Môn

kiểm tra

Thời lượng

Giờ mở

bì đề

Giờ phát đề cho HS

Thời gian

HS làm bài

Thứ Hai

ngày 25/12/2017

Sáng

Ngữ văn 6

Ngữ văn 7

Vật lý 6 KHTN 6

Lịch sử 7

KHXH 7

90 phút

90 phút

45 phút

90 phút

45 phút

90 phút

7h15

7h15

9h30

9h30

9h30

9h30

7h25

7h25

9h40

9h40

9h40

9h40

7h30  - 9h00

7h30  - 9h00

9h45 - 10h30

9h45 - 11h15

9h45 - 10h30

9h45 - 11h15

Chiều

Ngữ văn 8

Ngữ văn 9

KHTN 8

Sinh học 8

Địa lý 9

90 phút

90 phút

90 phút

45 phút

45 phút

13h30

13h30

15h20

15h45

15h45

13h40

13h40

15h25

15h55

15h55

13h45 -15h15

13h45 -15h15

15h30 -17h00

16h00 -16h45

16h00 -16h45

Thứ Ba

ngày 26/12/2017

Sáng

Toán 6

Toán 7

Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 7

90 phút

90 phút

60 phút

60 phút

7h15

7h15

9h30

9h30

7h25

7h25

9h40

9h40

 7h30  - 9h00

 7h30  - 9h00

 9h45 - 10h45

 9h45 - 10h45

Chiều

Toán 8

Toán 9

Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 9

90 phút

90 phút

60 phút

60 phút

13h30

13h30

15h45

15h45

13h40

13h40

15h55

15h55

 13h45 -15h15

 13h45 -15h15

 16h00 -17h00

 16h00 -17h00