LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2018

data/7607512790317752980/thongbao/8.L%E1%BB%8Bch%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20th%C3%A1ng%203.doc

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017

data/7607512790317752980/thongbao/5.L%E1%BB%8Bch%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20th%C3%A1ng%2012.doc

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2019

data/7607512790317752980/thongbao/CV%20543%20Huong%20dan%20cong%20tac%20thang%205%20cap%20THCS.pdf

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1/2018

data/7607512790317752980/thongbao/6.L%E1%BB%8Bch%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20th%C3%A1ng%201-2018.doc

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2019

data/7607512790317752980/thongbao/T02-HUONG%20DAN%20CONG%20T%C3%81C%20THANG%2002%20NAM%202019%20%283%29.doc

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2018

data/7607512790317752980/thongbao/2.L%E1%BB%8Bch%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20th%C3%A1ng%209.doc

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2019

data/7607512790317752980/thongbao/T3-HUONG%20DAN%20CONG%20T%C3%81C%20THANG%203%20NAM%202019%20%281%29.doc

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

data/7607512790317752980/thongbao/CV%20ngh%E1%BB%89%20T%E1%BA%BET.rar

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2018

data/7607512790317752980/thongbao/L%E1%BB%8Bch%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20th%C3%A1ng%204.doc

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2019

data/7607512790317752980/thongbao/T4-HUONG%20DAN%20CONG%20T%C3%81C%20THANG%204%20NAM%202019%20%281%29.doc

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2018

data/7607512790317752980/thongbao/10.L%E1%BB%8Bch%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20th%C3%A1ng%205.doc

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2018

data/7607512790317752980/thongbao/CV%20979%20Huong%20dan%20cong%20tac%20thang%2011%20cap%20THCS.pdf

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2018

data/7607512790317752980/thongbao/T12-HUONG%20DAN%20CONG%20T%C3%81C%20THANG%2012%20NAM%202018.doc

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018

data/7607512790317752980/thongbao/L%E1%BB%8Bch%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20th%C3%A1ng%2010.doc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT LÝ NHÂN NĂM HỌC 2018-2019

data/7607512790317752980/thongbao/Thong%20bao%20TS%202018.jpg

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 46

Tổng lượng truy cập: 290769