Tin tức: KẾ HOẠCH /

04

01-2020

KẾ HOACH NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOACH NĂM HỌC 2019-2020

Chi tiết

10

09-2019

KẾ HOẠCH Tổ chức dạy thêm, học thêm trong trường THCS Công Lý Năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH Tổ chức dạy thêm, học thêm trong trường THCS Công Lý Năm học 2019-2020

Chi tiết

15

09-2018

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

Chi tiết

01

08-2018

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG

Chi tiết

01

07-2018

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

Chi tiết

05

10-2017

KẾ HOẠCH PHÁP CHẾ 2017-2018

KẾ HOẠCH PHÁP CHẾ 2017-2018

Chi tiết

25

09-2017

KẾ HOẠCH HĐ NGLL 2017-2018

KẾ HOẠCH HĐ NGLL 2017-2018

Chi tiết

22

09-2017

KẾ HOẠCH KTNBTH 2017-2018

KẾ HOẠCH KTNBTH 2017-2018

Chi tiết

22

09-2017

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THỂ CHẤT, Y TẾ 2017-2018

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THỂ CHẤT, Y TẾ 2017-2018

Chi tiết

22

09-2017

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP 2017-2018

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP 2017-2018

Chi tiết

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 53

Tổng lượng truy cập: 290598