Tin tức : HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

                      Phân công chuyên môn

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI- THCS CÔNG LÝ

Năm học 2019-2020 (Lần 1)

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ được giao

1

Đinh Thị Quỳnh Lý

CN 7a, HĐNG 7a ,Văn9b ,Văn 7a, MT 9c, BDV9,TT  (21t)

2

Trần Thị Thanh Hương

Văn9c,Sử8a,CN7b, HĐNG7b,BD Sử 8,văn 7b, TTND,CĐ (21t)

3

Trần Thị Thanh Hoa

Văn6c,CN6c,BDV6,TP,SửK6,ĐịaK6,TKHĐ, HĐNG 6c (21t)

4

Trần Thị Hồng Thanh

 Văn 8c, BDV8,CD8,CD9, Địa 9c, PTTB, (19t)

5

Trần Thị An

CN9a,Văn7c,Sử 8bc,BDV7, Văn 9a,HĐNG9a  (21t)

6

  Đinh Thị Quỳnh Lam

Văn8b,Sử9abc,BDsử9,CN8b,Sử7, HĐNG8a, (21t)

7

Phạm    Phạm Thị Khánh Chi

Địa 9ab,Địa 8a;BDđịa8,9;Văn6a , Địa K7,   (21t)

8

 Trần Trí Dũng

Nhạc 6,7,8;Đọc sách K6,CD6, CD7. PTVN   MT 9a. (21t)

9

 Trần Thị Quy

 Văn 8a,6b; Địa 8bc,MT 9b,PTĐ. (20t)

10

Nguyễn Thi Thu Hồng

Anh8,9;BD8,9; Phòng bộ môn.      (25,5t)

11

  Hà Thị Sen

Anh6,7;BD6,7; Phòng bộ môn.      (25,5t)

                                                                                         Công Lý 19/8/2019

                                                                                               Người lập

                                                                                

 

                                                                                         Đinh Thị Quỳnh Lý

             

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỔ KHTN

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

ĐIỀU CHỈNH

1

Trần Thị Hồng Anh

Sinh K 7;8;9 – BDHSG sinh 8;9 - Phụ trách PBM sinh và vườn sinh vật.

 

2

Nguyễn  T. Thanh   Bình

CN K7;8;9 - Chủ nhiệm 7C –Tổ Phó  – Tự chọn 7C – Phụ trách Lđ – Phó CTCĐ

 

3

Lương Thị Thùy Dương

Thể  duc K6,7 -Mĩ thuật K7- BDTDTT- Phụ trách TD giữa giờ.

 

4

Trần Anh Đức

Thể  duc K8,9 – BDTDTT- Mĩ thuật K8 – Phụ trách vườn trường và CSVC

 

5

Ngô Thị Gấm

Toán  9B,9A  - BDHSG Toán  9 - BD giải toán qua mạng 9 - Chủ nhiệm  9B,Tự chọn toán 9B - Tổ trưởng tổ KHTN – HĐNGLL9B

 

6

Nguyễn Thị Châu Giang

Toán 6B –Vật lý K6;7 – Tự chọn 6B –Mĩ thuật k6- Chủ nhiệm 6B - Phụ trách phòng bộ môn vật lý.

 

7

 Bùi Thị  Ánh Hồng

Toán 8A,8B - BDHSG toán8- BD giải toán bằng TA qua mạng lớp 8 -Vật lý 8B,A– Chủ nhiệm  8A

 

8

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Toán 9C, 7C – Vật lý 9B,C-  Chủ nhiệm 9C -BDHSG Toán 7-HĐNGLL

 

9

Vũ Trung Kiên

Toán 6C, 7B -Vật lí 9A, 8C- Tin6C - BDHSG Lý 8,9 - BD giải vật lí qua mạng 9 -  Phụ trách PBM vật lý

 

10

Lê Thị Hồng  Nhung

HóaK7,8,9- BDHSG Hóa 8,9- Phụ trách PBM Hóa

 

11

Nguyễn Thị Thiết

Toán 6A, 8C – Hóa K6 – Tự chọn 8C-

Tin 8C- Chủ nhiệm 8C -BDHSG Toán 6-HĐNGLL

 

12

Nguyễn Xuân Thìn

CN K6 – sinhK 6 – Phụ trách GDTX

Tin 6B

 

13

Nguyễn Thị Xanh

Tin 6A-Tink7-Tin 8A,B- Tin 9A –Tự chọn 6A - Phụ trách phòng Tin

 Phụ trách CNTT – Chủ nhiệm 6A

 

14

Phan Thị Cầm

 Toán 7A

 

15

 Bùi Anh Tú

 Tự chọn 9C

 

 

Người lập bảng

NGÔ THỊ GẤM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thcscongly

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 27

Tổng lượng truy cập: 290435