Tin tức : KẾ HOẠCH /

KẾ HOACH NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS CÔNG LÝ

 

 
 
 

 

 

Số: 01/KHGD-THCSCL

            

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

         Công Lý, ngày 15 tháng 9 năm 2019

                                            

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2019-2020

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2018-2019.

Năm học 2018-2019, trường THCS Công Lý đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo; - Thực hiện - Thực hiện Chỉ thị số 3031 /CT-BGD&ĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của  giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2018-2019;

- Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Giáo dục Mầm non,  giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;

- Công văn số   /SGD&ĐT- GDTrH ngày 14/9/2017 của Sở GD& ĐT Hà Nam V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học  năm học 2018-2019;

- Căn cứ công văn số: /GD- THCS ngày 16/9/2017 của Phòng GD ĐT Lý Nhân về kế hoạch năm học 2019-2020 cấp THCS.

.Toàn trường nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn trường chuẩn QG, triển khai nghiêm túc và có hiệu quả việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một  tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tiếp tục thực hiện  tốt việc đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học; kỷ cương nền nếp của các nhà trường luôn được duy trì; chất lượng giáo dục ổn định và phát triển; chất lượng học sinh giỏi, ; việc ứng dụng công nghệ thông tin  vào dạy học và quản lý trong nhà trường được thực hiện có hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng các giờ dạy, tỷ lệ học sinh học yếu, học kém trong các nhà trường đã giảm; chất lượng phổ cập giáo dục THCS được duy trì.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được của năm học 2018-2019, vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục đó là:

Chất lương ở một số hoạt động giáo dục chưa đạt kết quả tốt,,chất lượng HSG một số môn còn thất so với mặt bằng chung toàn huyện. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh mặc dù đã được tập trung chỉ đạo, nhưng số lượng học sinh đạt giải cao chưa nhiều.

-  Chất lượng học sinh thi vào lớp 10THPT cần có các giải pháp phù hợp để nâng cao hơn nữa về chất lượng, nhất là môn Tiếng Anh.

- Chất lượng đại trà chưa thật ổn định.

thcscongly

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 40

Tổng lượng truy cập: 290585