Tin tức : HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/

Tổ KHTN

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trong năm học 2013 – 2014 Tổ Khoa Học Tự Nhiên - Trường THCS Công Lý Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung; không vi phạm đạo đức nhà giáo; Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; và đặc biệt là thực hiện tốt chủ đề năm học là “Nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới công tác quản lý” và “Tiếp tục triển khai phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:Xiết chặt kỉ cương, nề nếp chuyên môn trong nhà trường, tăng cường việc xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ, chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức đối với đội ngũ giáo viên trong tổ. Thực hiện nghiêm túc và có kết quả việc đổi mới PPDH. Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng toàn diện và chất lượng mũi nhọn. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá. Tổ không có giáo viên nào vi phạm đạo đức nhà giáo. Nhiều giáo viên đã vận dụng việc học tập để điều chỉnh công việc hàng tháng để nâng cao hiệu quả công việc.Chỉ đạo GV dạy thật, kiểm tra đánh giá thật, có những biện pháp phụ đạo để nâng chất lượng thực của HS. Tổ chức công tác kiểm tra khảo sát đầu năm, kiểm tra chất lượng hàng tháng: thực hiện đúng tinh thần của cuộc vận động 'hai không' từ khâu coi, chấm bài, báo cáo kết quả.Học sinh từng bước có ý thức trong học tập, về nhà có chuẩn bị bài cũ ở nhà, có nhiều học sinh tiến bộ rõ rệt. Phong trào “Dạy tốt - Học tốt” được phát động thi đua sôi nổi xuyên suốt năm học, đã tác động tích cực đến chất lượng giáo dục toàn diện.Nhằm đảm bảo Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình; đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh, phù hợp với đối tượng học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.Tổ đã chỉ đạo bám sát các văn bản hướng dẫn của ngành, kế hoạch năm học của nhà trường, Ban giám hiệu, các bộ phận, tổ khối xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện của địa phương và tiến hành thực hiện hàng tháng, tuần. Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch, soạn giáo án theo hướng đổi mới phù hợp với đối tượng học sinh, phân luồng dạy học trên lớp. Thực hiện nghiêm túc đổi mới chương trình, nội dung, đổi mới phương pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá, đã chú trọng giải pháp chất lượng, tăng cường công tác bồi dưỡng, phụ đạo cho đối tượng học sinh yếu, kém ngay từ đầu học năm học.Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cá nhân. Chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, hạn chế trong quá trình thực hiện.Giáo viên đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch dạy học hàng tuần.Về việc. Ứng dụng CNTT trong dạy học: Tổ đã có giáo viên đi tập huấn và tổ chức tập huấn về kỹ năng soạn giảng giáo bằng máy tính cho GV. 100% giáo viên có máy tính và biết sử dụng máy tính để soạn giáo án dạy hàng ngày.Nhiều giáo viên đã sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy; xây dựng được nguồn học liệu, dữ liệu cho các môn học Giáo viên đều đã nối mạng Internet. Các đ/c đều biết khai thác thông tin trên mạng để phục vụ cho giảng dạy. Phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ được toàn thể giáo viên tham gia tích cực. Nhất là mảng CNTT. 100% GV đã có máy vi tính và nối mạng để ứng dụng trong công việc dạy học.Trong Công tác hội giảng: Tổ đã tổ chức hội giảng, sau khi hội giảng các đ/c được đồng nghiệp nhận xét góp ý và rút kinh nghiệm giờ dạy. Qua hội giảng nhiều đồng chí đạt giáo viên giỏi cấp trường.-Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác hội giảng và cách thức chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học. Đồng chí giáo viên tham gia hội giảng cấp huyện đạt giỏiTrong Công tác thực hiện quy chế chuyên môn: 100% GV thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Đảm bảo dạy học đúng chương trình, kế hoạch, thời khóa biểu và theo chương trình giảm tải theo chuẩn CKT-KN. TRƯỜNG THCS CÔNG LÝ TỔ CHUYÊN MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014 STT Họ tên GV Ngày sinh Trình độ chuyên môn Năm vào ngành Đảng viên Ghi chú 1 Ngô Thị Gấm 1979 CĐ Toán Lý 2000 x TT 2 Ngô Thị Hường 1963 CĐ Toán Lý 1984 3 Đào T. Kiều Trang 1976 ĐH Toán 1997 x 4 Nguyễn Hồng Hạnh 1978 CĐ Toán Lý 1999 x 5 Nguyễn Thị Thiết 1979 CĐ Toán Lý 2001 6 Cao Thị Giang 1960 CĐ Toán Lý 1982 7 Nguyễn Châu Giang 1976 CĐ Toán Lý 2000 8 Vũ Trung Kiên 1977 ĐH Lý 2001 x 9 Nguyễn Thanh Bình 1976 ĐH Kỹ thuật 1998 x 10 Nguyễn Xuân Thìn 1976 ĐH Kỹ thuật 1998 x 11 Cao Hồng Nhung 1990 ĐH Sinh 2012 12 Hoàng Thị Phương 1989 ĐH Toán Tin 2012 13 Lê Thị Hồng Nhung 1981 CĐ Sinh Hoá 2006 TP 14 Nguyễn Giáng Vân 1959 ĐH Thể dục 1981 15 Lương Thuỳ Dương 1973 CĐ Thể dục 1994 16 Phan Thị Cầm 1966 ĐH Toán 1986 x TỔ TRƯỞNG Ngô Thị Gấm

Nguyễn Xuân Khoa

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 30

Tổng lượng truy cập: 281217