Tin tức : HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/

Ban dang ky

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS CÔNG LÝ

 

 
 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 
 
 

           Công Lý, ngày      tháng     năm 20  

 

BẢN ĐĂNG KÝ

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Tôi tên là: ……………………………….

Ngày sinh:  Ngày ….. tháng …. năm …..….

Chức vụ: …………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………

Nội dung đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của bản thân:

1. Về phẩm chất chính trị

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, quán triệt và chấp hành nghiêm chỉnh đừng  lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của Nhà trường.

- Đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, Điều lệ, quan điểm, nguyên tắc, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Có ý thức học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị

- Có biện pháp cụ thể để giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ chính trị, năng lực công tác cho cán bộ, công chức, học sinh trường THCS Công Lý.

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Có ý thức trách nhiệm cao đối với công việc; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công phụ trách.

- Phấn đấu đưa Nhà trường đạt danh hiệu trường xuất sắc, được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì.

3. Về đạo đức lối sống:

- Trung thực, thẳng thắn, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Không tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhà trường

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

- Thực hiện tốt nội quy, quy chế  của Nhà trường

- Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế của địa phương.

Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung đã nêu trên./.

 

      Hiệu trưởng                                               Người đăng ký

 

 

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 54

Tổng lượng truy cập: 290777