Thư viện ảnh

Album : Ảnh khai giảng năm học 2018-2019(30/10/2018)


Album : Ảnh hội giảng tỉnh năm học 2018-2019(29/11/2018)


Album : Ảnh đội bóng chuyền hơi nam của xã Công Lý(21/05/2019)


Album : Ảnh hội thi cắm hoa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018(22/11/2018)


Album : Ảnh thi văn nghệ chào mừng ngày 20/11/2018 tại trường THCS Công Lý(17/11/2018)


Album : Ảnh lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018(22/05/2019)


Album : Đại hội CBVC(30/10/2018)


Album : Đại hội liên đội (30/10/2018)


Album : Phát động hội giảng hội học năm học 2018-2019(30/10/2018)


Album : Ảnh chia tay giáo viên(22/05/2019)