Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số 543/GDĐT - THCS
V/v hướng dẫn công tác tháng 5/2019 Chi tiết
2019-05-01
Số: /PGDĐT-THCS
V/v hướng dẫn công tác tháng 4/2019 Chi tiết
2019-04-01
265/PGDĐT-THCS
V/v hướng dẫn công tác tháng 3/2019, cấp THCS Chi tiết
2019-03-01
205/PGDĐT-THCS
V/v hướng dẫn công tác tháng 02/2019, cấp THCS Chi tiết
2019-01-30
CV 1070/ GDĐT - THCS
V/v hướng dẫn công tác tháng 12 cấp THCS Chi tiết
2018-11-30
1035/HD-PGDĐT
V/v hướng dẫn khảo sát chất lượng học kỳ I năm... Chi tiết
2018-11-20
CV894/PGD ĐT-THCS
V/v Hướng dẫn kiểm tra giữa học kì I năm học... Chi tiết
2018-10-08
878/PGD ĐT - THCS
V/v hướng dẫn công tác tháng 10/2018, cấp THCS Chi tiết
2018-10-01
859 /KH-PGDĐT
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 Chi tiết
2018-09-24
328/GDĐT-THCS
Số: 328/GDĐT-THCS V/v hướng dẫn công tác tháng 5/2018,... Chi tiết
2018-04-27
230/GDĐT - THCS
V/v hướng dẫn công tác tháng 4 năm 2018 cấp THCS Chi tiết
2018-03-31
220/HD - GDĐT
V/v hoàn thành chương trình và khảo sát chất lượng HKII... Chi tiết
2018-03-26
140/GDĐT-THCS
CV 140 hướng dẫn kiểm tra chất lượng giữa học kì II Chi tiết
2018-02-26
CV 141/GDĐT - THCS
V/v hướng dẫn công tác tháng 3 Chi tiết
2018-02-26
95/GDĐT-THCS
CV 95 hướng dẫn công tác tháng 2 cấp THCS Chi tiết
2018-01-31
1025/PGDĐT - THCS
V/v hướng dẫn công tác tháng 12 cấp THCS Chi tiết
2017-11-30
1014/PGDĐT-THCS
V/v hướng dẫn khảo sát chất lượng học kì I cấp THCS Chi tiết
2017-11-27
961/PGDĐT-THCS
V/v hướng dẫn công tác tháng 11, cấp THCS Chi tiết
2017-10-30
CÔNG VĂN 847/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn kiểm tra chất lượng giữa học kì I năm... Chi tiết
2017-10-06
739/KH-GDĐT
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học Chi tiết
2017-09-21
232/TB-UBND
Thông báo tuyển dụng giáo viên THCS hạng III, giáo viên... Chi tiết
2017-09-11
CV 691/PGDĐT-THCS
V/v hướng dẫn công tác tháng 9 năm hoc 2017-2018 Chi tiết
2017-09-01

Thư viện ảnh

Album : Ảnh khai giảng năm học 2018-2019(2018-10-30)
Album : Ảnh hội giảng tỉnh năm học 2018-2019(2018-11-29)
Album : Ảnh đội bóng chuyền hơi nam của xã Công Lý(2019-05-21)
Album : Ảnh hội thi cắm hoa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018(2018-11-22)