Tổ chức

Phòng ban trực thuộc

  • Địa chỉ: Xã Đại Cương huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
  • Email: daicuongc2kb@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513 826699
TT Thông tin
1
Họ tên: Lê Đức Toản
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: ductoankb@yahoo.com
Điện thoại: 0913826397
Tiết dạy mô hình Vnen
Hội thi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tháng 4 năm 2014
Tiết dạy mẫu mô hình Vnen
Tiết dạy GDCD