TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ ĐẠO LÝ. ĐỊA CHỈ: THÔN THỌ CHƯƠNG- XÃ ĐẠO LÝ- HUYỆN LÝ NHÂN- TỈNH HÀ NAM. SĐT: 0226879859. Gmail: c2daoly@hanam.edu.vn

Thứ bảy, 20/10/2018 20:26:55

Tin nổi bật

Thứ bảy, 20/10/2018 20:26:55

Văn bản mới

Tiết học minh họa môn Toán 6 - VNEN
Tiết dạy PP bàn tay nặn bột toán 7 - PP mới
SINH HOAT CHUYEN MON QUA NC BAI HOC, VNEN TOAN 7
Tiết dạy minh họa nghiên cứu bài học, theo mô hình trường học mới Vnen.
  • Ba công khai
  • Thông báo