TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ ĐẠO LÝ

Thứ năm, 27/04/2017 21:42:06

Tin nổi bật

Thứ năm, 27/04/2017 21:42:06

Văn bản mới

phong su thay va tro nha truong
Video hinh nen TV
Video thi GV ST trên nền tảng CNTT -2016-Vũ Thị Huệ- GDCD6-THCS ĐẠO Lý
VIDEO SP GVST TRÊN NỀN TẢNG CNTT 2016- NGUYỄN THỊ NỤ- TH ĐẠO LÝ
  • Ba công khai
  • Thông báo

QUY CHẾ Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bộ trưởng ăn bánh mì tiếp dân mãi được không?

“Báo chí đã phản ánh việc Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ăn bánh mì tiếp dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều đơn thư bức xúc của người dân, các Bộ trưởng có thể ăn bánh mì liên tục mà tiếp dân được không”?...
Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác