Điểm báo

Kết quả Kiểm Tra giữa HKII-2016-2017
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝTHỐNG KÊ ĐIỂM THI 24 TUẦN TOÀN TRƯỜNGNgày thi 13, 14/3/2017


NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn thi Số HS Số HS dự thi Kết quả điểm thi Tổng điểm Điểm TB cộng BQ Huyện
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 T. số TTB % TTB
Văn 6 90 89 1 2 3 4 3 13 15 14 13 9 5 4 2 1 21 23,6 338,25 3,8
7 89 90 5 4 3 7 6 5 12 8 12 8 8 5 3 2 1 1 40 44,44 379,15 4,21
8 103 102 4 5 12 12 6 14 6 7 8 3 8 4 4 2 6 1 25 24,51 308,25 3,02
9 90 87 4 10 9 12 14 13 5 5 3 5 5 1 1 12 13,79 232,75 2,68
Toán 6 90 89 3 3 2 2 6 7 10 5 11 5 9 7 4 4 5 2 3 1 51 57,3 452 5,08
7 89 90 8 7 13 5 12 7 9 5 4 4 1 3 2 1 2 1 5 1 16 17,78 249,05 2,77
8 103 102 1 6 7 8 2 12 4 9 9 4 7 8 5 7 2 3 2 3 1 2 40 39,22 408,6 4,01
9 90 89 6 4 4 1 3 5 12 4 10 3 7 5 7 6 6 2 3 1 40 44,94 396 4,45
Anh 6 90 89 2 1 4 8 12 13 9 16 6 7 3 1 3 2 1 1 18 20,22 313,05 3,52
Anh 7 89 90 2 7 8 13 9 15 12 10 7 1 3 2 1 14 15,56 303,5 3,37
Anh 8 103 102 1 4 6 7 10 19 10 9 6 9 8 8 1 2 1 1 30 29,41 364,4 3,57
Anh 9 90 89 1 5 3 7 15 3 9 13 15 2 7 4 2 1 1 1 33 37,08 358,8 4,03
Tác giả:

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3