Điểm báo

THỐNG KÊ ĐIỂM THI GIỮA HKII-2017-2018
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ


THỐNG KÊ ĐIỂM THI GIỮA HỌC KỲ II TOÀN TRƯỜNG
Ngày thi 12/03/2018 -> 14/03/2018


NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn thi Số HS Số HS dự thi Kết quả điểm thi Tổng điểm Điểm TB cộng BQ Huyện XT
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 T. số TTB % TTB
Văn 6 67 67 158 -91 44 65.67 250.25 3.7351 4.6008 20
7 88 88 137 -49 41 46.59 436.75 4.9631 3.8461 16
8 90 90 135 -45 45 50 341.25 3.7917 4.6582 14
9 103 101 124 -23 67 66.34 321.75 3.1856 4.4187 23
Toán 6 67 67 158 -91 44 65.67 374 5.5821 5.5346 16
7 88 88 137 -49 41 46.59 386.75 4.3949 5.0216 11
8 90 90 135 -45 45 50 366.25 4.0694 4.3554 17
9 103 101 124 -23 67 66.34 480.25 4.7550 5.3606 5
Anh 6 67 67 158 -91 44 65.67 228.47 3.4099 4.0971 10
Anh 7 88 88 137 -49 41 46.59 345.85 3.9301 2.1544 21
Anh 8 90 90 135 -45 45 50 407.97 4.5330 3.9711 17
Anh 9 103 101 124 -23 67 66.34 353.85 3.5035 4.6016 16
Tác giả:

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3