Điểm báo

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG THI HKII-NĂM HỌC 2017-2018
Khối Môn Số HS Số HS dự KT Số học sinh có điểm 0 Tổng số điểm đạt được của học sinh cả khối/môn Đạt điểm BQ/HS dự kiểm tra
6 Ngữ văn 67 64 350.75 5.48
Toán 67 412.5 6.16
Tiếng Anh 64 292.9 4.58
Địa lý 67 385.5 5.75
7 Ngữ văn 88 87 457.25 5.26
Toán 87 1 480 5.52
Tiếng Anh 87 346.16 3.98
Lịch sử 87 395.25 4.54
8 Ngữ văn 90 87 310.5 3.57
Toán 88 439 4.99
Tiếng Anh 88 408.26 4.64
Vật lý 88 434 4.93
9 Ngữ văn 101 91 476 5.23
Toán 92 541.25 5.88
Tiếng Anh 93 398.49 4.28
Hóa học 91 410.75 4.51
Tác giả:

Xem thêm