Điểm báo

DS HS ĐỖ VÀO LƠP 10- THPT NĂM HỌC 2017-2018
DANH SÁCH HS TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ ĐỖ VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018


1 Vũ Tú Anh 18/07/2002 Vũ Thanh Tùng Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Chuyên Thái Bình 10 1
2 Nguyễn Long Nhật 06/01/2002 Nguyễn Thị Lý An Châu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A8 2
3 Nguyễn Văn Khang 10/01/2002 Nguyễn Văn Giang An Châu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A4 2
4 Vũ Tuấn Đức 18/09/2002 Vũ Văn Đạt An Châu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A8 2
5 Dương Thị Mừng 22/10/2002 Trần Thị Hìu An Châu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A4 1
6 Trần Thị Kim Ngân 02/06/2002 Trần Nguyễn Toản Đồng Lâu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A3 1
7 Nguyễn Thị Nhật 14/07/2002 Nguyễn Đức San Đồng Lâu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A3 1
8 Trần Phúc Giang 15/03/2002 Trần Thanh Xuân Đồng Lâu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A1 3
9 Trương Thị Quỳnh Trang 16/03/2002 Trương Bách Phong Đồng Lâu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A7 1
10 Trần Thị Ánh Thu 18/08/2002 Trần Văn Quý Đồng Lâu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A8 1
11 Trương Thu Thảo 25/01/2002 Trương Duy Tuân Đồng Lâu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A3 1
12 Lưu Yến Nhi 25/11/2002 Lưu Văn Hải Đồng Lâu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A1 3
13 Trương Thị Dịu 30/06/2002 Trương Đăng Tuân Đồng Lâu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A6 1
14 Thái Thị Hoàng Lan 03/08/2002 Thái Đăng Ngọ Đồng Vũ - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A8 1
15 Nguyễn Thị Thu Trang 11/10/2002 Nguyễn Văn Thắng Đồng Vũ - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A6 1
16 Nguyễn Thùy Trang 22/08/2002 Nguyễn Văn Chiến Đồng Vũ - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A6 1
17 Lương Thị Lệ Thu 30/09/2002 Lương Văn Xướng Đồng Vũ - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A7 1
18 Nguyễn Xuân Trường 31/05/2002 Nguyễn Văn Bùi Đồng Vũ - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A8 2
19 Vũ Thị Hồng Nhung 02/07/2002 Vũ Văn Tuyên Lưu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A5 1
20 Vũ Anh Nhất 03/08/2002 Vũ Văn Thái Lưu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A6 1
21 Vũ Trà My 06/04/2002 Vũ Văn Tịnh Lưu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A6 1
22 Nguyễn Thị Tình 06/05/2002 Nguyễn Văn Đáng Lưu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A2 3
23 Vũ Văn Khương 07/08/2002 Vũ Văn Mạnh Lưu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A2 1
24 Vũ Thị Thùy Trang 09/04/2002 Vũ Văn Sơn Lưu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A4 1
25 Nguyễn Văn Khoa 10/11/2002 Nguyễn Văn Kết Lưu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A1 2
26 Vũ Hồng Vân 21/03/2002 Vũ Dương Thu Lưu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A5 1
27 Vũ Thùy Trang 25/07/2002 Vũ Văn Vịnh Lưu - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A2 1
28 Nguyễn Thị Hồng Vân 07/02/2002 Nguyễn Văn Bảo Quan Nhân - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A1 1
29 Phan Thị Hồng Ngọc 07/05/2002 Phan Văn Phương Quan Nhân - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A6 1
30 Trương Quốc Huân 09/03/2002 Trương Văn Tuyên Quan Nhân - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A1 3
31 Nguyễn Đức Lợi 10/12/2002 Nguyễn Văn Hòa Quan Nhân - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A4 2
32 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/05/2002 Nguyễn Văn Khoa Quan Nhân - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A1 1
33 Nguyễn Thị Thu Hường 17/06/2002 Nguyễn Văn Huấn Quan Nhân - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A2 3
34 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 18/11/2002 Nguyễn Văn Tiến Quan Nhân - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A4 2
35 Trương Minh Hiếu 20/11/2002 Trương Văn Tính Quan Nhân - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A4 2
36 Nguyễn Thị Hiền Lương 22/10/2002 Nguyễn Văn Công Quan Nhân - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A2 1
37 Nguyễn Thị Hoa 26/08/2002 Nguyễn Văn Tính Quan Nhân - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A1 1
38 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/05/2002 Nguyễn Văn Giới Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A2 1
39 Vũ Thị Kiều Trang 01/12/2002 Vũ Văn Chính Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A1 1
40 Nguyễn Văn Hải 05/01/2002 Nguyễn Văn Cường Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A8 2
41 Vũ Đức Bình Minh 07/12/2002 Vũ Đức Dũng Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A7 2
42 Trần Thị Dung 08/03/2002 Trần Văn Duyên Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A7 1
43 Chu Thị Thu Phương 08/11/2002 Chu Văn Đương Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A3 1
44 Vũ Thị Thanh Mơ 15/03/2002 Vũ Văn Du Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A4 1
45 Vũ Vân Anh 18/07/2002 Vũ Thanh Tùng Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A1 1
46 Nguyễn Thị Huê 19/03/2002 Nguyễn Văn Thịnh Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A2 1
47 Nguyễn Hồng Quân 21/01/2002 Nguyễn Văn Minh Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A5 2
48 Vũ Mạnh Khải 21/08/2002 Vũ Văn Khiêm Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A3 2
49 Vũ Thị Nga 22/05/2002 Vũ Thị Hương Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A2 1
50 Nguyễn Thị My 22/09/2002 Nguyễn Thị Tuy Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A7 1
51 Vũ Tiến Dũng 23/02/2002 Vũ Văn Sơn Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A1 2
52 Trần Văn Phong 23/07/2002 Trần Văn Phượng Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A7 2
53 Trần Ngọc Độ 26/06/2002 Trần Văn Toản Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A4 2
54 Vũ Như Quỳnh 27/08/2002 Vũ Mạnh Lưu Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A2 3
55 Nguyễn Văn Đức 28/10/2002 Nguyễn Văn Hải Sàng - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A3 2
56 Đặng Thị Xuân Tươi 12/01/2002 Đặng Văn Giới Thọ Chương - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A8 1
57 Trương Thị Nga 15/11/2002 Trương Văn Tám Thọ Chương - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A4 1
58 Trương Minh Trọng 18/02/2002 Trương Minh Cường Thọ Chương - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A1 2
59 Nguyễn Văn Nhất 18/08/2002 Nguyễn Văn Quyết Thọ Chương - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A1 2
60 Đặng Văn Thông 19/02/2002 Đặng Văn Thắng Thọ Chương - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A6 2
61 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 23/01/2002 Nguyễn Ngọc Sơn Thọ Chương - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A7 1
62 Nguyễn Thị Minh Anh 01/06/2002 Nguyễn Minh Tuấn Thọ Lão - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A6 1
63 Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ 05/11/2002 Nguyễn Văn Hồi Thọ Lão - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A8 1
64 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/05/2002 Nguyễn Văn Viễn Thọ Lão - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A2 1
65 Nguyễn Huy Hoàng 06/12/2002 Nguyễn Văn Hàn Thọ Lão - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A7 2
66 Nguyễn Thị Thúy Hằng 07/03/2002 Nguyễn Văn Thức Thọ Lão - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A7 1
67 Nguyễn Văn Cường 13/09/2002 Nguyễn Văn Hùng Thọ Lão - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A8 2
68 Nguyễn Thị Bích Ngọc 16/10/2002 Nguyễn Văn Soái Thọ Lão - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A2 1
69 Nguyễn Thị Thu Hảo 19/02/2002 Nguyễn Văn Chinh Thọ Lão - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A8 1
70 Nguyễn Hoàng Hải 19/10/2002 Trương Thị Khuyên Thọ Lão - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A6 3
71 Nguyễn Thị Hạnh 24/02/2002 Nguyễn Văn Viêm Thọ Lão - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A1 1
72 Nguyễn Nhật Anh 24/08/2002 Nguyễn Quang Tiến Thọ Lão - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A5 2
73 Nguyễn Quốc Toàn 25/10/2002 Nguyễn Văn Thắng Thọ Lão - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A4 2
74 Nguyễn Văn Tiến 31/07/2002 Nguyễn Văn Minh Thọ Lão - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A8 2
75 Nguyễn Minh Quang 20/11/2002 Nguyễn Văn Tuận Thọ Lão - Xã Đạo Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam THPT Bắc Lý 10A7 2
68 43 25 7
Tổng Nữ Nam Học THCS BL


Tác giả:

Xem thêm