Điểm báo

DANH SÁCH HS TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 -NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG THCS ĐẠO DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6


NĂM HỌC 2017-20108
STT Họ và tên học sinh Ngày tháng, năm sinh Điểm cộng Năng lực đặc biệt(Điểm TH các môn học TH) Thành tích nổi bật Dạng KT Con dân tộc thiểu số
1 Nguyễn Dương Nhật Linh 25/10/2006 47
2 Lê Trần Ánh Tuyết 29/06/2006 47
3 Nguyễn Minh Hiếu 05/06/2006 46
4 Phan Văn Huỳnh 27/07/2006 46
5 Phạm Nguyễn Thanh Phúc 22/09/2006 46
6 Vũ Thị Hồng Quyên 01/03/2006 46 KK OLIMPIC Tiếng Việt cấp huyện
7 Phan Thị Quỳnh Mơ 19/01/2006 45
8 Nguyễn Mai Phương 25/01/2006 45
9 Vũ Thị Thanh Thuỳ 01/01/2006 45
10 Vũ Thị Huyền Trang 07/05/2006 45
11 Trương Thị Hà Vi 03/01/2006 45
12 Vũ Anh Văn 11/08/2006 45
13 Trần Minh Đức 26/10/2006 44
14 Nguyễn Đức Ngọc 25/02/2006 44
15 Vũ Thị Thu Phương 12/02/2006 44
16 Nguyễn Thị Phượng 18/07/2006 44 KK OLIMPIC Tiếng Việt cấp huyện
17 Nguyễn Phương Anh 24/11/2006 43
18 Trương Thị Thu Hiền 21/03/2006 43
19 Nguyễn Xuân Hưởng 30/06/2006 43
20 Trương Thị Ngọc 04/02/2006 43
21 Nguyễn Phạm Minh Thư 16/11/2006 43
22 Phạm Minh Thưởng 02/06/2006 43
23 Nguyễn Thị Thu Trang 17/07/2006 43
24 Đào Thị Kim Anh 04/07/2006 42
25 Trần Tuấn Dương 24/09/2006 42
26 Vũ Quốc Đoàn 15/03/2006 42
27 Vũ Thị Xuân Hoà 27/06/2006 42
28 Trương Ngọc Huyền 12/08/2006 42
29 Trần Phúc Quảng 25/03/2006 42
30 Nguyễn Thị Thảo 23/02/2006 42
31 Trương Thị Vân 20/05/2006 42
32 Vũ Duy An 01/07/2006 41
33 Vũ Xuân Cương 08/02/2006 41
34 Vũ Hồng Đức 04/08/2006 41
35 Vũ Thị Thuỳ Linh 21/11/2006 41
36 Nguyễn Văn Long 18/04/2006 41
37 Trần Trung Thành 28/04/2006 41
38 Nguyễn Đức Trung 31/01/2006 41
39 Nguyễn Anh Tuyên 14/02/2006 41
40 Trương Thị Huệ 25/11/2006 40
41 Trương Bách Huy 12/01/2006 40
42 Khánh Linh 30/10/2006 40
43 Nguyễn Phương Linh 16/08/2006 40
44 Phạm Văn Ngọc 31/07/2006 40
45 Nguyễn Thị Thùy 15/02/2006 40
46 Lương Xuân Huân 18/12/2006 39
47 Dương Thành Nam 20/11/2006 39
48 Vũ Thị Thanh Nhàn 16/10/2006 39
49 Nguyễn Vũ Thành 14/08/2006 39
50 Vũ Thị Ngọc Anh 16/02/2006 38
51 Vũ Đàm Kim Ngân 14/12/2006 38
52 Phan Tài Phát 10/01/2006 38
53 Thái Đào Đức Tuệ 10/03/2006 38
54 Đặng Hồng Võ 10/12/2006 38
55 Trương Hoàng Hải Yến 14/09/2006 38
56 Vũ Văn Đoàn 20/11/2006 37
57 Lê Quang Minh 14/09/2006 37
58 Nguyễn Thị Thanh Thư 03/04/2006 37
59 Nguyễn Văn Hùng 15/08/2006 36
60 Phan Thành Đạt 30/03/2006 35
61 Nguyễn Đức Cường 18/06/2006 34
62 Nguyễn Tấn Dũng 27/04/2006 34
63 Vũ Tiến Đạt 18/01/2005 34
64 Nguyễn Phúc Vinh 23/11/2006 34
65 Nguyễn Khắc Đạt 06/06/2006 33
66 Phan Quang Đức 28/06/2006 33
67 Phạm Duy Quang 29/9/2006 40
Tác giả:

Xem thêm