Điểm báo

BÁO CÁO HỌC LỰC, HẠNH KIỂM CUỐI NĂM HỌC 2017-2018
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam
Trường THCS Đạo Lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
-----------------
THỐNG KÊ HỌC LỰC, HẠNH KIỂM, DANH HIỆU
NĂM HỌC 2017-2018

STT Lớp
Số
Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu
Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu HSG HSTT
sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl %
Khối 6 67 9 13.43 38 56.72 20 29.85 0 0.00 0 0.00 67 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 13.43 38 56.72
1 6a 33 5 15.15 18 54.55 10 30.30 0 0.00 0 0.00 33 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 15.15 18 54.55
2 6b 34 4 11.76 20 58.82 10 29.41 0 0.00 0 0.00 34 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 11.76 20 58.82
Khối 7 88 10 11.36 47 53.41 30 34.09 1 1.14 0 0.00 82 93.18 6 6.82 0 0.00 0 0.00 10 11.36 47 53.41
1 7a 31 5 16.13 16 51.61 9 29.03 1 3.23 0 0.00 30 96.77 1 3.23 0 0.00 0 0.00 5 16.13 16 51.61
2 7b 28 4 14.29 17 60.71 7 25.00 0 0.00 0 0.00 25 89.29 3 10.71 0 0.00 0 0.00 4 14.29 17 60.71
3 7c 29 1 3.45 14 48.28 14 48.28 0 0.00 0 0.00 27 93.10 2 6.90 0 0.00 0 0.00 1 3.45 14 48.28
Khối 8 90 20 22.22 33 36.67 37 41.11 0 0.00 0 0.00 84 93.33 6 6.67 0 0.00 0 0.00 20 22.22 33 36.67
1 8a 29 7 24.14 9 31.03 13 44.83 0 0.00 0 0.00 27 93.10 2 6.90 0 0.00 0 0.00 7 24.14 9 31.03
2 8b 31 6 19.35 14 45.16 11 35.48 0 0 0 0 27 87.1 4 12.9 0 0 0 0 6 19.35 14 45.16
3 8c 30 7 23.33 10 33.33 13 43.33 0 0 0 0 30 100 0 0 0 0 0 0 7 23.33 10 33.33
Khối 9 101 25 24.8 42 41.58 34 33.7 0 0 0 0 101 100 0 0 0 0 0 0 25 24.75 42 41.58
1 9a 34 10 29.41 17 50 7 20.59 0 0 0 0 34 100 0 0 0 0 0 0 10 29.41 17 50
2 9b 33 7 21.21 15 45.45 11 33.33 0 0 0 0 33 100 0 0 0 0 0 0 7 21.21 15 45.45
3 9c 34 8 23.53 10 29.41 16 47.06 0 0 0 0 34 100 0 0 0 0 0 0 8 23.53 10 29.41
Toàn trường 346 64 18.5 160 46.24 121 35 1 0.29 0 0 334 96.53 12 3.47 0 0 0 0 64 18.5 160 46.24
Đạo Lý, ngày 22/5/2018HIỆU TRƯỞNGPHẠM NGỌC TUẤN
Tác giả:

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3