Điểm báo

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN TẬP THÁNG 3- KHỐI 9-2016-2017
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ


DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI THỬ VÀO THPT LẦN I
Năm học 2016-2017
Phòng thi số : 01


STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm thi các môn Ghi chú
Văn Toán Anh
1 1 Nguyễn Nhật Anh 24/08/2002 9C 2 5
2 2 Nguyễn Thị Minh Anh 01/06/2002 9A 4 6
3 3 Vũ Tú Anh 18/07/2002 9A x x
4 4 Vũ Vân Anh 18/07/2002 9A 7 6,5
5 5 Nguyễn Văn Chinh 05/12/2002 9C 0,5 1
6 6 Nguyễn Văn Cường 13/09/2002 9B 2,25 7,25
7 7 Trương Thị Dịu 30/06/2002 9A 4 6,75
8 8 Trần Thị Dung 08/03/2002 9A 4,5 5,5
9 9 Vũ Tiến Dũng 23/02/2002 9C 3,5 5,25
10 10 Trần Ngọc Độ 26/06/2002 9A 4,5 5,25
11 11 Nguyễn Văn Đức 28/10/2002 9A 2,5 5
12 12 Vũ Tuấn Đức 18/09/2002 9B 4 7,25
13 13 Nguyễn Văn Hà 01/06/2002 9B 2 2,25
14 14 Nguyễn Văn Hải 05/01/2002 9A 4 5
15 15 Nguyễn Thị Hạnh 24/02/2002 9C 1,5 6,5
16 16 Nguyễn Thị Thu Hảo 19/02/2002 9A 5 5,75
17 17 Nguyễn Thị Thuý Hằng 07/03/2002 9A 5 4,25
18 18 Nguyễn Thúy Hằng 02/08/2002 9C 1,5 3,75
19 19 Nguyễn Văn Hậu 23/08/2001 9C 0 1,75
20 20 Trương Minh Hiếu 20/11/2002 9C 2,5 5,75
21 21 Nguyễn Thị Hoa 26/08/2002 9C 3 6,75
22 22 Nguyễn Huy Hoàng 06/12/2002 9C 1,5 6,25
23 23 Nguyễn Thị Hồng 20/03/2002 9B x x
1 24 Vũ Văn Huấn 17/10/2002 9A x x
2 25 Nguyễn Thị Huê 19/03/2002 9B 5 6
3 26 Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ 05/11/2002 9C 4 6
4 27 Vũ Mạnh Khải 21/08/2002 9A 2 5,25
5 28 Nguyễn Văn Khang 10/01/2002 9B 3,5 4
6 29 Nguyễn Văn Khoa 10/11/2002 9B 4,5 5,25
7 30 Vũ Văn Khương 07/08/2002 9B 3,25 6,5
8 31 Thái Thị Hoàng Lan 03/08/2002 9C 5 4,25
9 32 Trương Duy Lanh 31/03/2002 9C 1 2,5
10 33 Nguyễn Đức Lợi 10/12/2002 9C 2 4,5
11 34 Nguyễn Thị Hiền Lương 22/10/2002 9C 5,5 8,25
12 35 Vũ Hiền Lương 30/10/2002 9B 0,75 3,75
13 36 Nguyễn Văn Minh 21/06/2002 9C 2 1,5
14 37 Vũ Đức Bình Minh 07/12/2002 9A 4,5 4,5
15 38 Vũ Thị Thanh 15/03/2002 9A 2 4,5
16 39 Dương Thị Mừng 22/10/2002 9B 2,25 5
17 40 Nguyễn Thị My 22/09/2002 9A 4 5
18 41 Vũ Trà My 06/04/2002 9B 3 6,75
19 42 Trương Thị Nga 15/11/2002 9B 3,75 6
20 43 Vũ Thị Nga 22/05/2002 9A 6,5 6,25
21 44 Trần Thị Kim Ngân 02/06/2002 9B 4,25 5
22 45 Nguyễn Thị Bích Ngọc 16/10/2002 9C 5 7,25
23 46 Phan Thị Hồng Ngọc 07/05/2002 9C 2,5 2,25
1 47 Nguyễn Văn Nhất 18/08/2002 9B 7
2 48 Vũ Anh Nhất 03/08/2002 9B 3 5,5
3 49 Nguyễn Long Nhật 06/01/2002 9B 4,25 6,25
4 50 Nguyễn Thị Nhật 14/07/2002 9C 1,5 3,25
6 51 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/05/2002 9A 5 6,5
7 52 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/05/2002 9A 6 7,5
8 53 Nguyễn Trang Nhung 02/10/2001 9B x x
9 54 Vũ Thị Hồng Nhung 02/07/2002 9B 3,25 3,25
10 55 Nguyễn Thị Kim Oanh 29/11/2002 9A 0,5 2
11 56 Trần Văn Phong 23/07/2002 9A 4,5 7
12 57 Trương Bách Phụng 10/03/2002 9C 2,5 4,25
13 58 Chu Thị Thu Phương 08/11/2002 9A 3,5 2,5
14 59 Nguyễn Minh Quang 20/11/2002 9B 2,25 4,25
15 60 Vũ Hồng Quang 24/02/2002 9B 0,75 1,75
16 61 Nguyễn Anh Quân 17/08/2002 9C 1 0,5
17 62 Nguyễn Hồng Quân 21/01/2002 9A 3,5 3,5
18 63 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 23/01/2002 9B 4,5 4,5
19 64 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 18/11/2002 9C 3,5 6
20 65 Trương Hữu Tân 04/11/2002 9A 1 4,25
21 66 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/05/2002 9C 5 6,75
22 67 Trương Thu Thảo 25/01/2002 9B 2,75 4,75
1 68 Vũ Đình Thắng 05/05/2002 9A 1 2,5
2 69 Đặng Văn Thông 19/02/2002 9B 3,75 3,75
3 70 Lương Thị Lệ Thu 30/09/2002 9C 2 4,75
4 71 Trần Thị Ánh Thu 18/08/2002 9B 3,5 4,75
5 72 Thái Thị Ngọc Thuỷ 26/12/2002 9B 3,75 2,75
6 73 Nguyễn Văn Tiến 31/07/2002 9C 3 6
7 74 Nguyễn Quốc Toàn 25/10/2002 9A 1,5 3,25
8 75 Trần Hữu Toàn 12/09/2002 9C 1 2,75
9 76 Nguyễn Thị Thu Trang 11/10/2002 9C 3 3,25
10 77 Nguyễn Thùy Trang 22/08/2002 9C 2,5 5,25
11 78 Trương Thị Quỳnh Trang 16/03/2002 9C 2,5 3,25
12 79 Vũ Thị Kiều Trang 01/12/2002 9A 4,5 7
13 80 Vũ Thị Thùy Trang 09/04/2002 9B 3,5 5
14 81 Vũ Thùy Trang 25/07/2002 9A 6 6,75
15 82 Trương Minh Trọng 18/02/2002 9B 5,75 6
16 83 Nguyễn Xuân Trường 31/05/2002 9C 2 3,5
17 84 Vũ Văn Tuấn 04/10/2002 9A 1,5 3
18 85 Vũ Thị Anh Tuyết 10/07/2002 9B 2,5 2,5
19 86 Đặng Thị Xuân Tươi 12/01/2002 9B 4,5 4,5
20 87 Đào Thị Cẩm Vân 14/07/2002 9C 2,5 5
21 88 Nguyễn Thị Hồng Vân 02/07/2002 9C 2,5 6
22 89 Vũ Hồng Vân 21/03/2002 9A 2,5 2,25Chủ tịch hội đồng coi


Thống kê điểm bộ môn
1.Văn

3.Anh

Trên TB=……hs=…….% Trên TB=……hs=…….%

Dưới TB=…..hs=…….% Dưới TB=…..hs=…….%

2. Toán

………………

Trên TB=……hs=…….% Trên TB=……hs=…….%Dưới TB=…..hs=…….% Dưới TB=…..hs=…….%
Ngày …tháng… năm 201

Chủ tịch hội đồng chấm thiTác giả:

Xem thêm