Điểm báo

THỐNG KÊ THI THỬ VÀO LỚP 10-THPT LẦN 2( THÁNG 4)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂNTRƯỜNG THCS : ĐẠO LÝ


THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT LỚP 9 LẦN 2

NĂM HỌC 2017 - 2018


Khối Môn Số HS Số HS dự KT Số học sinh có điểm 0 Tổng số điểm đạt được của học sinh cả khối/môn Đạt điểm BQ/HS dự kiểm tra

9 Ngữ văn 101 96 0 379.75 3.96

Toán 96 0 504.75 5.26

Anh #DIV/0!

Ghi chú: Thống kê kết quả gửi vào email Đ/c Tuấn trước ngày 05/5/2018
Đạo Lý, ngày 04 tháng 5 năm 2018


HIỆU TRƯỞNG

Phạm Ngọc Tuấn

Tác giả:

Xem thêm