Điểm báo

BÁO CÁO ĐỘI NGŨ CB, GV, NV THÁNG 5/2017
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN
BÁO CÁO THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CB, GV, NV TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

V1.2
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2017THCS Đạo Lý

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nữ Quê quán Trú quán Chức vụ hiện tại Ngày, tháng, năm vào ngành Ngày, tháng, năm vào Đảng Trình độ lý luận chính trị Đào tạo
chính quy
Đào tạo tại chức, liên thông Đã đạt giáo viên giỏi cấp Trình độ ngoại ngữ Trình độ Tin học BD QL Giáo dục Biên chế, HĐ 68, HĐ09, HĐNH Ngày, tháng, năm về trường hiện nay Thai sản Ghi chú
Thôn/Xóm/Khu phố Xã/TT Trình độ Chuyên ngành Trình độ Chuyên ngành Thời gian nghỉ hoặc dự kiến nghỉ Ngày sinh hoặc ngày dự kiến Sinh con thứ
Bắt đầu Kết thúc
1 Phạm Ngọc Tuấn 17/09/1975 Nguyên Lý Mão Cầu Nguyên Lý HT 09/1997 06/2000 TC ThS QLGD ĐHSP Toán H B1 B ThS BC 08/2012
2 Trương Ngọc Huỳnh 25/06/1980 Đạo Lý Thọ Chương Đạo Lý PHT 09/2002 04/2008 TC CĐSP Toán-Lý ĐHSP Toán-Tin H ĐH CC BC 09/2004
3 Lương Thị Châm 08/10/1971 x Đạo Lý Ngô Ngoại Bắc Lý TTTN 09/1992 10/2005 CC CĐSP Toán ĐHSP Toán B BC 09/1999
4 Phạm Thị Thùy Dương 28/08/1979 x Nhân Chính Đồng Lâu Đạo Lý GV 09/2000 CĐSP Toán-Tin ĐHSP Toán-Tin H ĐH BC 09/2014
5 Nguyễn Thị Bích Duyên 03/10/1976 x Nhân Mỹ Chàng Bắc Lý GV 09/1997 10/2009 CC CĐSP Ngoại ngữ ĐHSP Tiếng Anh H B2 B BC 09/1998
6 Cao Văn Đĩnh 17/06/1981 Bắc Lý Nội Rối Bắc Lý GV 09/2002 03/2011 CC CĐSP Văn-Địa ĐHSP Văn T B BC 09/2006
7 Nguyễn Thị Hà 12/10/1979 x Công Lý Tế Xồng Đức Lý TPXH 09/2002 01/2007 CC CĐSP Văn-Sử ĐHSP Văn H B BC 09/2003
8 Nguyễn Thị Thu Hằng 13/11/1976 x Đạo Lý Sàng Đạo Lý GV 09/1999 01/2005 CC CĐSP Ngoại ngữ ĐHSP Tiếng Anh H B2 B BC 09/1999
9 Lê Hồng Khanh 13/11/1978 Thanh Liêm Cự Xá Liêm Phong-TL GV 09/2000 CĐSP Văn-Sử B BC 09/2008
10 Trần Thị Xiêm 30/01/1983 x Duy Tiên Quang Ốc Bắc Lý GV 09/2008 CĐSP Sử-Địa B BC 09/2008
11 Vũ Thị Huệ 14/08/1978 x Phú Phúc Nội Rối Bắc Lý GV 09/2000 08/2004 CC CĐSP Văn-CD ĐHSP Văn H B BC 09/2007
12 Nguyễn Văn Lai 11/06/1960 Đức Lý Chợ Cầu Bắc Lý GV 09/1982 CĐSP Văn-Sử B BC 09/2012
13 Vũ Quang Bích 14/04/1981 Đạo Lý Sàng Đạo Lý TPTN 09/2003 07/2010 CC CĐSP Sinh-Hoá ĐHSP Sinh T B CC BC 09/2003
14 Vũ Tuấn Đạt 20/01/1983 Đạo Lý Sàng Đạo Lý GV 09/2005 03/2011 CC CĐSP Toán-Lý ĐHSP Toán-Tin ĐH BC 09/2005
15 Trương Thị Hiền 01/06/1979 x Thanh Hoá Đồng Vũ Đạo Lý GV 10/2002 04/2009 CC CĐSP Hoá-Sinh ĐHSP Hoá H B BC 07/2006
16 Nguyễn Thị Yến 21/08/1986 x Đức lý Nội Rối Bắc Lý GV 09/2007 05/2016 CC CĐSP Sinh-Kỹ H B BC 09/2008
17 Trần Thị Thanh Nhàn 22/09/1976 x Bắc Lý Quan Nhân Đạo Lý GV 09/1999 06/2012 CC CĐSP Kỹ thuật ĐHSP Kỹ thuật B BC 09/2007
18 Bùi Hồng Quân 02/03/1983 Đức Lý Văn Xá Đức Lý GV 09/2004 CĐSP Thể dục BC 03/2005
19 Nguyễn Duy Thanh 08/10/1978 Nguyên Lý Trần Xá Nguyên Lý GV 09/2000 09/2011 CC CĐSP Toán-Tin ĐHSP Tin học ĐH BC 09/2000
20 Nguyễn Hồng Thái 25/05/1974 Đức Lý Tế Xồng Đức Lý GV 09/1999 12/2002 CC CĐSP Kỹ thuật CN ĐHSP Kỹ thuật H B BC 09/1999
21 Đinh Thị Minh Yến 08/02/1985 x Thanh Nguyên-TL Thọ Chương Đạo Lý GV 09/2006 CĐSP Toán-Lý H BC 09/2009
22 Phan Đức Cương 27/09/1976 Nhân Đạo Vĩnh Trụ Vĩnh Trụ GV 09/2001 06/2007 CC CĐSP Văn-Địa ĐHSP Văn H BC 12/2016
23 Trương Thị Nhung 10/10/1968 x Đạo Lý Đồng Lâu Đạo Lý NVTB 09/1990 TC Thiết bị TN BC 09/2002
24 Vũ Thị Hằng 01/06/1971 x Đạo Lý Đông Lâu Đạo Lý NVVT 09/1993 TC Văn thư B BC 09/2012
25 Trần Thị Thu Hương 01/06/1983 x Nguyên Lý Tế Xồng Đức Lý NVKT 11/2004 TC Kế toán Kế toán B HĐ68 09/2006
26 Trương Thị Thu Thảo 01/01/1985 x Đạo Lý Đông Vũ Đạo Lý NVVT 09/2006 TC Kế toán Kế toán B HĐ68 09/2014
27 Nguyễn Thị Lan 27/08/1981 x Đạo Lý Đồng Vũ Đạo Lý GV 09/2004 06/2012 CC CĐSP Lý-Đội A2 ICDL HĐNH 09/2006
28 Nguyễn Đông Sang 28/11/1990 Đạo Lý Đồng Vũ Đạo Lý GV 12/2012 ĐHSP Thể dục A2 IC3 HĐNH 09/2015
29 Cao Minh Tuấn 21/10/1990 Bắc Lý Nội Rối Bắc Lý GV 12/2014 CĐSP Toán-Lý HĐNH 09/2015 Nhân Đạo, 10 tiết
30 Trần Thị Thảo 02/12/1988 x Vĩnh Trụ Vĩnh Trụ Vĩnh Trụ GV 10/2015 CĐSP Nhạc-Đội HĐNH 10/2015
31 Vũ Thị Mỹ Lệ 22/08/1983 x Phủ Lý Tế Xuyên Đức Lý GV 09/2007 04/2016 CC CĐSP Sử-CD ĐHSP Sử H IC3 HĐNH 09/2016
32 Nguyễn Thị Hương 21/08/1989 x Đức Lý Làng Kênh Đức Lý GV 01/2014 ĐHSP Văn-Sử H IC3 HĐNH 09/2016 Nam Cao, 8 tiết
###

Danh sách này có 32 người. Trong đó: 2 QL; 26 GV; 4 NV. Đạo Lý , ngày 07 tháng 01 năm 2017
NGƯỜI TỔNG HỢP


HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)


(Đã ký)
Trương Thị Thu Thảo


Phạm Ngọc Tuấn
Ghi chú:


- Đề nghị nhập chính xác thông tin toàn bộ CB,GV,NV trong trường tính đến thời điểm báo cáo. Đối với CB, GV, NV đi biệt phái lên Phòng, trường khác thì ghi tên trường, số tiết biệt phái vào cột Ghi chú.
- Trong quá trình nhập dữ liệu nên chọn giá trị phù hợp trong danh sách nếu không có danh sách thì nhập trực tiếp, không được dùng lệnh copy, cut, paste để đảm bảo dữ liệu nhập được kiểm tra.
- Không nhập GV, NV hợp đồng trường; Không nhập CB, GV, NV trường khác biệt phái đến giảng dạy, công tác tại trường mình.
- Không thay đổi cấu trúc biểu bảng, cỡ chữ, phông chữ. Hãy chọn những giá trị phù hợp trong danh sách của cột nhập dữ liệu. Nếu không có giá trị phù hợp thì nhập vào cột Ghi chú hoặc Cột phụ để bổ sung sau.
- Nhập theo thứ tự: Quản lý, GV, NV, người nấu ăn (trong mỗi đối tượng ghi theo thứ tự biên chế, hợp đồng 09, hợp đồng 68, hợp đồng ngắn hạn).
- Nhập xong dữ liệu xem trang Thống kê để kiểm tra độ chính xác của dữ liệu (thống kê tự động).
- Tệp dữ liệu được thiết kế lại chi tiết hơn, kiểm soát lỗi, tự độngt thống kê,... nhưng yêu cầu quá trình nhập dữ liệu chặt chẽ hơn nên sử dụng lần đầu sẽ bỡ ngỡ. Nếu có vướng mắc gì hãy gửi email hoặc gọi điện thông báo cho đ/c Chiến bộ phận TCCB. ĐT: 0989 168 160. Xin cảm ơn.
Tác giả:

Xem thêm