Điểm báo

Kết quả Thi IOE Cấp Huyện 2016-2017
1249469726 Nguyễn Thị Linh Nhi 09/11/2002 Đạo Lý 9A 1249469726 1490 30 phút
1247059326 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/05/2002 Đạo Lý 9C 1247059326 1250 30 phút
20 1247727709 Nguyễn Thành Đạt 06/09/2005 Đạo Lý 6A 1820 23 phút 21 giây 1
33 1247274377 Vũ Hoàng Bảo Ngọc 18/09/2005 Đạo Lý 6B 1760 29 phút 6 giây


1


UBND HUYỆN LÝ NHÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KẾT QỦA THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2016-2017STT Trường THCS Lớp 9 Lớp 6 Tổng thứ Xếp chung Ghi chú
Điểm HS 1 Điểm HS 2 Điểm HS 3 Điểm HS 4 Điểm HS 5 Điểm TB Xếp thứ Điểm HS 1 Điểm HS 2 Điểm HS 3 Điểm HS 4 Điểm HS 5 Điểm TB Xếp thứ
1 Văn Lý 1410 1460 1435,0 8 1350 1350,0 21 29 13
2 Hợp Lý 1220 850 1040 1036,7 22 1500 1230 1540 1423,3 20 42 24
3 Chính Lý 850 670 760,0 23 1660 990 1310 1320,0 22 45 25
4 Công Lý 1440 940 1190,0 17 1350 1110 1230,0 23 40 21
5 Nguyên Lý 1360 1560 1460,0 5 1880 1820 1850,0 3 8 3
6 Đạo Lý 1250 1490 1370,0 11 1820 1760 1790,0 9 20 8
7 Bắc Lý 1610 1590 1460 1270 1482,5 4 1860 1980 1860 1770 1867,5 2 6 2
8 Chân Lý 1330 1310 1320,0 13 1690 1410 1550,0 17 30 14
9 Nhân Đạo 1410 1410,0 10 1740 1740,0 10 20 8
10 Nhân Hưng 1540 1540,0 3 1730 1730,0 11 14 6
11 Nhân Thịnh 1270 930 1100,0 20 1820 1780 1800,0 6 26 11 ốm 1
12 Phú Phúc 1040 1340 1190,0 17 1820 1640 1730,0 11 28 12
13 Nhân Hòa 0 0,0 25 1800 1800,0 6 31 17 Báo ốm
14 Nhân Hậu 1580 1170 1420 1620 1447,5 7 1390 1530 1760 1600 1570,0 15 22 10
15 Tiến Thắng 1280 1190 1360 1276,7 14 1930 1120 1610 1553,3 16 30 14
16 Nhân Mỹ 1670 1670,0 2 1800 1800,0 6 8 3
17 Xuân Khê 1370 1370,0 11 1480 1480,0 19 30 14
18 Nhân Bình 1460 1460,0 5 1850 1850,0 3 8 3
19 Nhân Nghĩa 1430 1430,0 9 1720 1900 1810,0 5 14 6
20 Nhân Chính 1240 1240 1240,0 15 900 1290 1095,0 25 40 21
21 Nhân Khang 1090 1380 1235,0 16 910 1310 1110,0 24 40 21
22 Đồng Lý 1090 1090,0 21 1790 1590 1690,0 13 34 18
23 Đức Lý 1130 1250 1190,0 17 1490 1490,0 18 35 19
24 Vĩnh Trụ 470 470,0 24 1720 1630 1675,0 14 38 20
25 Nam Cao 1770 1860 1760 1740 1760 1725,7 1 1950 1890 1960 1950 1933,3 1 2 1
1650 1690 1610 1920 1930
Lý Nhân, ngày 16 tháng 01 năm 2017
NGƯỜI LẬP BẢNG


TRƯỞNG PHÒNG
Trần Quốc Huy


Đỗ Nguyên Bình


Tác giả:

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3