Điểm báo

KQ ÔN THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN 2- THÁNG 4/2017
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN


TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ


THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THỬ VÀO THPT LẦN II
NĂM HỌC 2016 - 2017
Khối Môn Số HS Số HS dự KT Số học sinh có điểm 0 Tổng số điểm đạt được của học sinh cả khối/môn Đạt điểm BQ/HS dự kiểm tra
9 Ngữ văn 89 84 1 454,5 5,41071429
Toán 84 1 435 5,17857143
Anh 84 0 390 4,64285714


Đạo Lý, ngày 05 tháng 5 năm 2017


HIỆU TRƯỞNG
Phạm Ngọc Tuấn
Tác giả:

Xem thêm