Điểm báo

BÁO CÁO ĐỘI NGŨ CB, GV, CNV TRƯỜNG 01.3.2018
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN
BÁO CÁO THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CB, GV, NV TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ


V1.6


TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 2018

1 THCS Đạo Lý34
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nữ Quê quán Trú quán Vị trí việc làm Chức vụ hiện tại Ngày, tháng, năm vào ngành Ngày, tháng, năm vào Đảng Trình độ lý luận chính trị Đào tạo
chính quy
Đào tạo tại chức, liên thông Đã đạt giáo viên giỏi cấp Trình độ ngoại ngữ Trình độ Tin học BD QL GD/ Nhà nước Biên chế, HĐ68, HĐNH Ngày, tháng, năm về trường hiện nay Thai sản Ghi chú Cột phụ Số lớp Tổng số CB, GV, NV CBQL, NV GV BP đi GV BP về GV Ốm, TS GV nghỉ hưu Đội, GD TX GV đứng lớp Tỷ lệ GV/Lớp
Thôn/Xóm/Khu phố Xã/TT Trình độ Chuyên ngành Trình độ Chuyên ngành Thời gian nghỉ hoặc dự kiến nghỉ Ngày sinh hoặc ngày dự kiến Sinh con thứ
Bắt đầu Kết thúc 11 26 6 1,5 1 1 0 1 17,5 1,59091
1 Phạm Ngọc Tuấn 17/09/1975 Nguyên Lý Mão Cầu Nguyên Lý GV HT 09/1997 06/2000 TC ThS QLGD H B ThS BC 08/2012
2 Trương Ngọc Huỳnh 25/06/1980 Đạo Lý Thọ Chương Đạo Lý GV PHT 09/2002 04/2008 TC CĐSP Toán-Lý ĐHSP Toán-Tin H ĐH CC BC 09/2004
3 Lương Thị Châm 08/10/1971 x Đạo Lý Ngô Ngoại Bắc Lý GV TTTN 09/1992 10/2005 CC CĐSP Toán ĐHSP Toán B BC 09/1999
4 Nguyễn Thị Hà 12/10/1979 x Công Lý Tế Xồng Đức Lý GV TTXH 09/2002 01/2007 CC CĐSP Văn-Sử ĐHSP Văn H B BC 09/2003
5 Vũ Thị Huệ 14/08/1978 x Phú Phúc Nội Rối Bắc Lý GV TPXH 09/2000 08/2004 CC CĐSP Văn-CD ĐHSP Văn H B BC 09/2007
6 Quang Bích 14/04/1981 Đạo Lý Sàng Đạo Lý GV TPTN 09/2003 10/2010 CC CĐSP Sinh-Hoá ĐHSP Sinh T B CC BC 09/2003
7 Nguyễn Thị Hương 03/02/1969 x Nhân Khang Văn Xá Đức Lý GV GV 09/1989 CĐSP Toán H BC 12/2017
8 Nguyễn Hồng Thái 25/05/1974 Đức Lý Tế Xồng Đức Lý GV GV 09/1999 12/2002 CC CĐSP Kỹ thuật CN ĐHSP Kỹ thuật H B BC 09/1999
9 Nguyễn Thị Bích Duyên 03/10/1976 x Nhân Mỹ Chàng Bắc Lý GV GV 09/1997 10/2009 CC CĐSP Ngoại ngữ ĐHSP Ngoại ngữ H B2 B BC 09/1998
10 Nguyễn Thị Thu Hằng 13/11/1976 x Đạo Lý Sàng Đạo Lý GV GV 09/1999 01/2005 CC CĐSP Ngoại ngữ ĐHSP Ngoại ngữ H B2 B BC 09/1999
11 Nguyễn Duy Thanh 08/10/1978 Nguyên Lý Trần Xá Nguyên Lý GV GV 09/2000 09/2011 CC CĐSP Toán-Tin ĐHSP Tin học ĐH BC 09/2000
12 Lê Hồng Khanh 13/11/1978 Thanh Liêm Cự Xá Liêm Phong GV GV 09/2000 CĐSP Văn-Sử B BC 09/2008
13 Trương Thị Hiền 01/06/1979 x Thanh Hoá Đồng Vũ Đạo Lý GV GV 10/2002 04/2009 CC CĐSP Hoá-Sinh ĐHSP Hoá H B BC 07/2006
14 Phạm Thị Thùy Dương 28/08/1979 x Nhân Chính Đồng Lâu Đạo Lý GV GV 09/2000 CĐSP Toán-Tin ĐHSP Toán-Tin H ĐH BC 09/2014
15 Cao Văn Đĩnh 17/06/1981 Bắc Lý Nội Rối Bắc Lý GV GV 09/2002 03/2011 CC CĐSP Văn-Địa ĐHSP Văn T B BC 09/2006
16 Vũ Tuấn Đạt 20/01/1983 Đạo Lý Sàng Đạo Lý GV GV 09/2005 03/2011 CC CĐSP Toán-Lý ĐHSP Toán-Tin ĐH BC 09/2005
17 Trần Thị Xiêm 30/01/1983 x Duy Tiên Quang Ốc Bắc Lý GV GV 09/2008 CĐSP Sử-Địa B BC 09/2008
18 Bùi Hồng Quân 02/03/1983 Đức Lý Văn Xá Đức Lý GV GV 09/2004 CĐSP Thể dục BC 03/2005
19 Trần Thị Thu Thủy 28/04/1984 x Nhân Thịnh Chương Bắc Lý GV GV 09/2007 05/2011 CC CĐSP Sử- GDCD ĐHSP Sử H A2 IC3 BC 12/2017
20 Đinh Thị Minh Yến 08/02/1985 x Thanh nguyên Thọ Chương Đạo Lý GV GV 09/2006 CĐSP Toán-Lý H BC 09/2009
21 Trần Thị Thanh Lan 09/02/1985 x Đạo Lý Sàng Đạo Lý GV GV 10/2008 CĐSP Sinh - Kỹ ĐHSP Sinh H A2 IC3 BC 12/2017 BP CHÂN LÝ
22 Nguyễn Thị Yến 21/08/1986 x Đức Lý Nội Rối Bắc Lý GV GV 09/2007 05/2016 CC CĐSP Sinh-Kỹ H B BC 09/2008 04/12/2017 04/06/2018 12/12/2017 3
23 Trương Thị Nhung 10/10/1968 x Đạo Lý Đồng Lâu Đạo Lý NV NVTB 09/1990 TC Thiết bị TN BC 09/2002
24 Vũ Thị Hằng 10/06/1971 x Đạo Lý Đồng Lâu Đạo Lý NV NVVT 09/1993 SC Văn thư B BC 09/2012
25 Trần Thị Thu Hương 01/06/1983 x Nguyên Lý Tế Dặm Đức Lý NV NVKT 09/2006 TC Kế toán Kế toán B HĐ68 09/2006
26 Trương Thị Thu Thảo 01/01/1985 x Đạo Lý Đồng Vũ Đạo Lý NV NVVT 09/2006 TC Kế toán Kế toán B HĐ68 09/2014
27 Phạm Văn Thụy 02/01/1960 Đạo Lý Thọ chương Đạo Lý BV BV 09/2009 04/1980 CC HĐNH 09/2009


Danh sách này có 27 người. Trong đó: 2 QL; 20 GV; 4 NV. Đạo Lý, ngày 27tháng 02 năm 2018NGƯỜI TỔNG HỢPHIỆU TRƯỞNG(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký tên, đóng dấu)

Trương Thị Thu Thảo


Phạm Ngọc TuấnTác giả:

Xem thêm