Điểm báo

THỐNG KÊ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN 1( THÁNG 3/2018)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS : ĐẠO LÝ


THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT LỚP 9 LẦN 1
NĂM HỌC 2017 - 2018Khối Môn Số HS Số HS dự KT Số học sinh có điểm 0 Tổng số điểm đạt được của học sinh cả khối/môn Đạt điểm BQ/HS dự kiểm tra
9 Ngữ văn 101 97 0 307.25 3.1675258
Toán 97 2 359.25 3.7036082
Anh 97 0 277.9 2.8649485
Ghi chú: Thống kê kết quả gửi vào email Đ/c Tuấn trước ngày 03/4/2018

Đạo Lý, ngày 2 tháng 4 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
Phạm Ngọc Tuấn
Tác giả:

Xem thêm