Các thủ tục hành chính

DANH SÁCH HSG DỰ THI HSG 6,7,8 cấp HUYỆNTẠI THCS BẮC LÝ

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KỲ KIỂM TRA
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2017-2018


Mẫu 2-Khối 8
TT Họ và tên học sinh Ngày, tháng,  năm sinh Học sinh trường THCS Kết quả học kỳ I năm học 2017-2018 Môn kiểm tra Ghi chú
Hạnh kiểm (năng lực, phẩm chất) Học lực (học tập) Điểm TB môn dự thi (điểm kiểm tra học kỳ I)
1 VŨ THỊ MAI 15/02/2004 Đạo lý Tốt   Giỏi 8.9 Ngữ văn  
2 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 22/02/2004 Đạo lý Tốt   Giỏi 8.7 Ngữ văn  
3 TRẦN THỊ HUỆ 28/01/2004 Đạo lý Tốt   Giỏi 8.8 Ngữ văn  
4 HOÀNG TRUNG SƠN 14/02/2004 Đạo lý Tốt   Giỏi 8.7 Toán  
5 VŨ TIẾN NAM 02/01/2004 Đạo lý Tốt   Khá  8.8 Toán  
6 TRẦN THỊ NGỌC MAI 23/02/2004 Đạo lý Tốt   Giỏi 8.5 Toán  
7 VŨ BÁ HUY 23/01/2004 Đạo lý Tốt   Khá  8.3 Vật lý  
8 VŨ HỒNG KHANH 14/08/2004 Đạo lý Tốt   Khá  8.3 Vật lý  
9 NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG 18/04/2004 Đạo lý Tốt   Khá  8.0 Vật lý Dự khuyết
10 VŨ THANH PHƯƠNG 05/01/2004 Đạo lý Tốt   Giỏi 8.8 Hóa học  
11 LƯƠNG MINH SANG 01/05/2004 Đạo lý Tốt   Giỏi 8.6 Hóa học  
12 NGUYỄN VĂN HẢI 13/01/2004 Đạo lý Tốt   Khá  8.0 Hóa học Dự khuyết
13 NGUYỄN THỊ ANH CHÚC 17/02/2004 Đạo lý Tốt   Khá  8.0 Sinh học  
14 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 21/03/2004 Đạo lý Tốt   Khá  9.0 Sinh học  
15 VŨ THỊ HỒNG 21/10/2004 Đạo lý Tốt   Khá  8.9 Sinh học Dự khuyết
16 VŨ KIỀU CHÂM 27/01/2004 Đạo lý Tốt   Khá  8.0 Lịch sử  
17 NGUYỄN THỊ LIÊN 24/05/2004 Đạo lý Tốt   Khá  8.0 Lịch sử  
18 NGUYỄN THỊ MINH THÙY 11/01/2004 Đạo lý Tốt   Khá  8.0 Lịch sử Dự khuyết
19 VŨ HOÀNG DƯƠNG 27/07/2004 Đạo lý Tốt   Giỏi  9.3 Địa lý  
20 NGUYỄN THỊ HỒNG 24/05/2004 Đạo lý Tốt   Khá  8.7 Địa lý  
21 NGUYỄN VIỆT DŨNG 16/07/2004 Đạo lý Tốt   Khá  8.9 Địa lý Dự khuyết
22 NGUYỄN VĂN HIỆP 13/11/2004 Đạo lý Tốt   Giỏi  9.3 Anh văn  
23 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 02/06/2004 Đạo lý Tốt   Giỏi  8.8 Anh văn  

Đạo Lý, ngày 16 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
KT. HIỆU TRƯỞNGPHÓ HIỆU TRƯỞNGVũ Thị Hằng
Trương Ngọc Huỳnh


PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KỲ KIỂM TRA
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ
CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7 NĂM HỌC 2017-2018
Mẫu 2-Khối 7
TT Họ và tên học sinh Ngày, tháng,  năm sinh Học sinh trường THCS Kết quả học kỳ I năm học 2017-2018 Môn kiểm tra Ghi chú
Hạnh kiểm (năng lực, phẩm chất) Học lực (học tập) Điểm TB môn dự thi (điểm kiểm tra học kỳ I)
1 NGUYỄN HÀ MY 05/8/2005 Đạo Lý Tốt   Giỏi  9.0 Ngữ văn  
2 VŨ THỊ THU NGUYỆT 14/06/2005 Đạo Lý Tốt   Giỏi  8.4 Ngữ văn  
3 VŨ THỊ NGỌC MY 11/6/2005 Đạo Lý Tốt   Giỏi  8.4 Ngữ văn  
4 BÙI ANH TUẤN 30/9/2005 Đạo Lý Tốt   Khá  9.0 Toán  
5 VŨ HỒNG ANH

data/12496854026448586278/thongbao/BIEU%20MAU-HSG%206%2C7%2C8%20%20NH%202017-2018.xls

Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 101

Tổng lượng truy cập: 413384