09/01/2020

Thông báo lịch nghỉ tết

Tác giả: Trường THCS Đạo Lý

10/05/2018

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: TNH

03/05/2018

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: TNH

23/04/2018

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: TNH

23/03/2018

QH CHXHCNVN

Tác giả: TNH

23/02/2018

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: TNH

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I_Năm học 2019 -2020

Toàn trường đã nỗ lực trong kỳ thi học kỳ I và đạt kết quả cao: Xếp thứ 7/24 trường.
Xem thêm...