26/06/2018

Niêm yết công khai xã hội hóa và hoàn trả lại tiền làm nán xe và làm đường chạy thể dục năm học 2017-2018

Tác giả: BQT

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I_Năm học 2019 -2020

Toàn trường đã nỗ lực trong kỳ thi học kỳ I và đạt kết quả cao: Xếp thứ 7/24 trường.
Xem thêm...