Tin tức: THỜI KHÓA BIỂU/

14

06-2020

THỜI KHÓA BIỂU (Thực hiện từ ngày 15/6/2020)

Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 15/6/2020

Chi tiết

09

05-2020

THỜI KHÓA BIỂU (Thực hiện từ ngày 11/5/2020)

Thực hiện từ ngày 11/5/2020

Chi tiết

27

04-2020

THỜI KHÓA BIỂU (Thực hiện từ ngày 4/5/2020)

Thực hiện từ ngày 4/5/2020

Chi tiết

31

01-2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II_NĂM HỌC 2019 - 2020 (thực hiện từ ngày 3/2/2020)

Thời Khóa Biểu thực hiện từ ngày 3/2/2020

Chi tiết

13

01-2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II_NĂM HỌC 2019 - 2020

Thời khóa biểu Trường THCS Đạo Lý thực hiện từ 13/1/2020

Chi tiết

12

11-2019

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - Năm học 2019 -2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - Năm học 2019 -2020 thực hiện từ ngày 12/11/2019

Chi tiết

21

10-2019

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I_NĂM HỌC 2019 -2020

TKB thực hiện từ 21/10/2019

Chi tiết

06

09-2019

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ ngày 6/9/2019

Chi tiết

25

08-2019

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 -2020

Thời khóa biểu dạy học từ ngày 26/08/2019

Chi tiết

22

02-2019

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 (22/02/2019)

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 (22/02)

Chi tiết

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 117

Tổng lượng truy cập: 413525