30/01/2018

BẢN ĐĂNG KÝ DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN DỰ THI HỌC SINH GIỎI TDTT CẤP HUYỆN Năm học 2017-2018

Tác giả: thcsdaoly

18/01/2018

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: TNH

05/10/2017

Đề tài tham dự cuộc thi KHKT của trường THCS Đạo Lý năm 2017 - 2018

Tác giả: VQB

08/03/2017

Một số hình ảnh tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia tại Phú Thọ

Tác giả: Vũ Quang Bích

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I_Năm học 2019 -2020

Toàn trường đã nỗ lực trong kỳ thi học kỳ I và đạt kết quả cao: Xếp thứ 7/24 trường.
Xem thêm...