Tin tức: PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN/

20

09-2019

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HKI NĂM HỌC 2019 -2020

Vào đầu năm học 2019-2020 nhà trường đã phân công chuyên môn cho các GV để ổn định nền nếp.

Chi tiết

15

02-2019

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HK II NĂM HỌC 2018 -2019

Nhà trường phân công chuyên môn

Chi tiết

06

11-2018

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HKI NĂM HỌC 2018 -2019

Phân công chuyên môn của nhà trường

Chi tiết

23

01-2018

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HKII- NĂM HỌC 2017-2018

THCS ĐẠO LÝ

Chi tiết

07

12-2017

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TUẦN 17- HKI- NĂM HỌC 2017-2018

TUANFTHCS ĐẠO LÝ

Chi tiết

06

09-2017

PCCM TỔ KHTN TUẦN 4- NĂM HỌC 2017-2018

THCS ĐẠO LÝ

Chi tiết

01

09-2017

PCCM TUẦN 3- NĂM HỌC 2017-2018

THCS ĐẠO LÝ

Chi tiết

17

08-2017

PCCM TUẦN 1 - NĂM HỌC 2017-2018

THCS ĐẠO LÝ

Chi tiết

01

03-2017

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỪ TUẦN 28-HKII-2016-2017

THCS ĐẠO LÝ

Chi tiết

15

09-2016

PCCM HKII, năm học 2016-2017 lần 3 từ 19/ 9/2016

PCCM năm học 2016-2017 lần 3 từ 19/ 9/2016

Chi tiết

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 117

Tổng lượng truy cập: 413525