20/09/2019

Vào đầu năm học 2019-2020 nhà trường đã phân công chuyên môn cho các GV để ổn định nền nếp.

Tác giả: Trương Tuyến

15/02/2019

Nhà trường phân công chuyên môn

Tác giả: HXĐ

06/11/2018

Phân công chuyên môn của nhà trường

Tác giả: Trường THCS Đạo Lý

23/01/2018

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: TNH

07/12/2017

TUANFTHCS ĐẠO LÝ

Tác giả: thcsdaoly

06/09/2017

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: thcsdaoly

01/09/2017

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: thcsdaoly

17/08/2017

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: TNH

01/03/2017

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: Trương Ngọc Huỳnh

15/09/2016

PCCM năm học 2016-2017 lần 3 từ 19/ 9/2016

Tác giả: Trương Ngọc Huỳnh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I_Năm học 2019 -2020

Toàn trường đã nỗ lực trong kỳ thi học kỳ I và đạt kết quả cao: Xếp thứ 7/24 trường.
Xem thêm...