07/01/2020

Kết quả thi cuối học kỳ I năm học 2019-2020 nhà trường đã đạt kết quả tốt xếp thứ 7/24 trường trong huyện.

Tác giả: Trường THCS Đạo Lý

26/12/2019

KQ thi KHKT năm học 2019-2020 nhà trường đã xếp thứ 10/24 trường trong toàn huyện.

Tác giả: Trường THCS Đạo Lý

17/12/2019

Kết quả cuộc thi GVG năm học 2019 -2020

Tác giả: TT

19/05/2018

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: TNH

05/04/2018

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: TNH

21/03/2018

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: TNH

20/01/2018

THCS ĐẠO LY

Tác giả: TNH

19/01/2018

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: TNH

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I_Năm học 2019 -2020

Toàn trường đã nỗ lực trong kỳ thi học kỳ I và đạt kết quả cao: Xếp thứ 7/24 trường.
Xem thêm...