tin tức-sự kiện

KQ HG cấp tỉnh

KẾT QUẢ THI HỘI GIẢNG CẤP TỈNH CỦA TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ 14-15

Năm học 2014-2015 ,trường THCS Đạon Lý tham gia hg cấp tỉnh với 2 môn Sinh và môn Địa

|Môn Sinh - Thầy Vũ Quang Bích

Môn Địa - Thầy Cao Văn Đĩnh

Kết quả cả 2 thày đều đạt giờ dạy giỏi và nhận giấy khên của giám đốc sở GD-ĐT.

TG: Trương Ngọc Huỳnh

Tác giả: TNH

Xem thêm