tin tức-sự kiện

Trường THCS Đạo Lý tổ chức hội nghị công nhân viên chức và lao động năm học 2018 - 2019

Thực hiện theo công văn hướng dẫn trường THCS Đạo Lý đã tổ chức hội nghị công nhân viên chức và lao động thành công trong khí thế phấn khởi của năm học mới.

Chủ tịch Công đoàn trường THCS Đạo Lý nhiệm kỳ mới là Đồng chí Hà Xuân Đức phó hiệu trưởng nhà trường với số phiếu đạt 100%

Tác giả: VQB

Xem thêm