tin tức-sự kiện

Thi HSG 7,8 cấp huyện Tại HĐ thi Bắc Lý

Sáng nay, 26/4/2016 Đội tuyển HSG 7,8 của Trường đã tham gia thi tại HĐ thi HCS Bắc Lý, Đoàn có 36 em, trong đó có 32 chíh thức, 04 em dự thính.

Tác giả: Trương Ngọc Huỳnh

Xem thêm