Tin tức : CÔNG VĂN CẤP TRÊN/

Số 04HD-CĐGD Đanh gia cdcs

ABC

Trương Ngọc HLĐLĐ HUYỆN LÝ NHÂN CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Số: 04/HD-CĐGD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Lý Nhân, ngày 19 tháng 01 năm 2016 HƯỚNG DẪN Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 94

Tổng lượng truy cập: 413377