tin tức-sự kiện

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018 (02 ca ) TUẦN 3
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ Thời khóa biểu năm học 2017-2018
HỌC KÌ : I
Áp dụng từ tuần 03( 06 /9/2017 ) đến hết tuần 15 ( 30/11/2017)
Thứ Tiết Buổi Sáng Buổi Chiều GV nghỉ GV đi, đến BP
9A 9B 9C 8A 8B 8C 7A 7B 7C 6A 6B
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 TOÁN - Thanh ĐỊA - Xiêm SỬ - Hà ANH - Duyên SỬ - Khanh TD - Quân ANH - Hằng VĂN - Cương TOÁN - Châm CD - Huệ CNg - Thái
3 SỬ - Xiêm VĂN - Đĩnh LÝ - Đ.Yến HÓA - Hiền TOÁN - Dương SINH - Bích CD - Huệ ANH - Hằng ĐỊA - Xiêm TD - Thái VĂN - Cương
4 VĂN - Hà TOÁN - Đ.Yến ĐỊA - Xiêm CD - Huệ TCV - Khanh ANH - Duyên ĐỊA - Xiêm TOÁN - Châm ANH - Hằng ANH - Duyên VĂN - Cương
5 ANH - Duyên SỬ - Xiêm VĂN - Huệ TOÁN - Đ.Yến SINH - Bích HÓA - Hiền TCV - Cương LÝ - Châm TD - Quân CNg - Thái ANH - Duyên
Thứ 3 1 VĂN - Hà SINH - Hiền TOÁN - Thanh VĂN - Khanh TD - Quân TOÁN - Dương ĐỌC SÁCH - ThảoVP TOÁN - Châm VĂN - Khanh TOÁN - Dương TCV - Hà Xiêm; Duyên; Nhàn; Huệ Đĩnh, Cương, Hằng; Thắng,Thái
2 SINH - Bích TD - Quân TCV - Hà TOÁN - Đ.Yến TOÁN - Dương NHẠC - Thắng TCT - Châm TD - Quân VĂN - Khanh TCT - Dương ĐỌC SÁCH - ThảoVP
3 HÓA - Bích LÝ - Đ.Yến TCT - Thanh TD - Quân HÓA - Hiền SỬ - Khanh SỬ - Khanh ĐỌC SÁCH - ThảoVP TOÁN - Châm VĂN - Hà TOÁN - Thanh
4 TD - Quân TCV - Hà LÝ - Đ.Yến NHẠC - Thắng TCT - Dương HÓA - Hiền TD - Quân SINH - Bích ĐỌC SÁCH - ThảoVP VĂN - Hà TOÁN - Thanh
5 TOÁN - Thanh HÓA - Bích SINH - Hiền SỬ - Khanh NHẠC - Thắng LÝ - Đ.Yến TOÁN - Huỳnh SỬ - Khanh SINH - Bích
Thứ 4 1 VĂN - Hà ANH - Duyên TD - Quân MT - Đ.Yến VĂN - Đĩnh VĂN - Huệ VĂN - Cương NHẠC - Thắng SỬ - Khanh VĂN - Hà ĐỊA - Xiêm Châm; Dương; Hằng, Hiền; Thắng, Thái
2 VĂN - Hà TOÁN - Đ.Yến ANH - Duyên SỬ - Khanh VĂN - Đĩnh VĂN - Huệ SINH - Nhàn ĐỊA - Xiêm TCV - Cương NHẠC - Thắng TOÁN - Thanh
3 TD - Quân VĂN - Đĩnh TOÁN - Thanh SINH - Bích ANH - Duyên SỬ - Khanh NHẠC - Thắng SỬ - Khanh CNg - Nhàn SINH - Thanh VĂN - Cương
4 LÝ - Đ.Yến VĂN - Đĩnh VĂN - Huệ VĂN - Khanh TD - Quân ANH - Duyên CNg - Nhàn TCV - Cương NHẠC - Thắng SỬ - Khanh SINH - Thanh
5 TCT - Thanh TCT - Huỳnh HÓA - Bích VĂN - Khanh LÝ - Đ.Yến CD - Huệ TOÁN - Huỳnh CNg - Nhàn VĂN - Khanh ĐỌC SÁCH - ThảoVP NHẠC - Thắng
Thứ 5 1 CD - Huệ TD - Quân ANH - Duyên VĂN - Khanh SINH - Bích TOÁN - Dương ANH - Hằng TOÁN - Châm VĂN - Khanh TOÁN - Dương ANH - Duyên Đ.Yến, Hà, Nhàn, Hiền Cương, Đĩnh
2 CNg - Thái MT - Thanh TD - Quân SINH - Bích CD - Huệ TCV - Khanh ĐỊA - Xiêm MT - Châm ANH - Hằng LÝ - Thái SỬ - Khanh
3 ANH - Duyên ĐỊA - Xiêm TOÁN - Thanh TD - Quân SỬ - Khanh SINH - Bích SỬ - Khanh ANH - Hằng TOÁN - Châm TOÁN - Dương TD - Thái
4 TOÁN - Thanh ANH - Duyên CNg - Thái ĐỊA - Xiêm MT - Dương TD - Quân TOÁN - Huỳnh ĐỊA - Xiêm SỬ - Khanh ANH - Duyên CNg - Thái
5 ĐỊA - Xiêm CNg-Thái MT - Thanh TCV - Khanh TOÁN - Dương ANH - Duyên NGLL - Xiêm NGLL - Châm NGLL - Quân NGLL - Thái NGLL - Thanh
Thứ 6 1 SINH - Bích VĂN - Đĩnh VĂN - Huệ ANH - Duyên TOÁN - Dương CNg - Nhàn TOÁN - Huỳnh TOÁN - Châm CD - Huệ TOÁN - Dương MT - Nhàn Thái; Quân; Khanh; Thanh Hiền, Hằng
2 ANH - Duyên TOÁN - Đ.Yến VĂN - Huệ TCT - Dương CNg - Nhàn ĐỊA - Xiêm SINH - Nhàn CD - Huệ ANH - Hằng ANH - Duyên TCT - Dương
3 HÓA - Bích VĂN - Đĩnh ANH - Duyên TOÁN - Đ.Yến ĐỊA - Xiêm VĂN - Huệ ANH - Hằng SINH - Bích TOÁN - Châm VĂN - Hà VĂN - Cương
4 LÝ - Đ.Yến HÓA - Bích ĐỊA - Xiêm CNg - Nhàn VĂN - Đĩnh TCT - Dương VĂN - Cương ANH - Hằng LÝ - Châm MT - Nhàn CD - Huệ
5 ĐỊA - Xiêm ANH - Duyên HÓA - Bích LÝ - Đ.Yến VĂN - Đĩnh MT - Dương LÝ - Châm VĂN - Cương SINH - Bích TCV - Hà ANH - Duyên
Thứ 7 1 VĂN - Hà CD - Huệ TOÁN - Thanh TOÁN - Đ.Yến HÓA - Hiền TOÁN - Dương VĂN - Cương MT - Châm ĐỊA - Xiêm CNg - Thái TOÁN - Thanh Đĩnh; Hằng; Cương; Bích
2 TCV - Hà SINH - Hiền CD - Huệ CNg - Nhàn ANH - Duyên TOÁN - Dương VĂN - Cương TD - Quân MT - Châm ĐỊA - Xiêm LÝ - Thái
3 TOÁN - Thanh TOÁN - Đ.Yến SINH - Hiền ANH - Duyên CNg - Nhàn VĂN - Huệ TD - Quân VĂN - Cương TCT - Châm TD - Thái SINH - Thanh
4 MT - Thanh LÝ - Đ.Yến VĂN - Huệ HÓA - Hiền ANH - Duyên CNg - Nhàn MT - Châm VĂN - Cương TD - Quân SINH - Thanh TD - Thái
5 SH - Hà SH- Đ.Yến SH - Huệ SH-Hiền SH-Dương SH- Nhàn SH - Xiêm SH - Châm SH - Quân SH- Thái SH-Thanh
Đ/C : Đĩnh - Phụ trách Đội khối 8,9 Đạo Lý, ngày 04/9/2017
KT. HIỆU TRƯỞNG
Đ/C : Bích - Phụ trách Đội khối 6,7 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Tác giả: TNH

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3