Tin tức : PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN/

PCCM TỔ KHTN TUẦN 4- NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                             BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017- 2018

   Trường THCS Đạo                                   Tổ khoa học tự nhiên từ Tuần 3 (06/9/2017) đến Tuần15  (30/11/2017) 

                                                                                                                          (02 trang)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đảng viên        ( x)

GVG  cấp

Trình độ  CM đào tạo, môn  

            Phân công dạy môn, lớp, số tiết/ tuần

Số tiết thực dạy

Tên công việc kiểm nhiệm

Tổng số Giờ

Ban đầu

Hiện nay

1

Phạm Ngọc Tuấn

17-09-1975

x

 Huyện

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán

Hướng nghiệp 9ABC

0,75

Hiệu trưởng

 

19

 

2

Trương Ngọc Huỳnh

25-06-1980

x

 Huyện

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán Tin

Toán 7A(4) + TCT9B(1)

5

Hiệu phó

   

 

20

3

Lương Thị Châm

08-10-1971

x

 Huyện

CĐSP Toán

ĐHSP Toán

Toán 7B,7C (8) + TC Toán7ABC(3) MT7ABC(3) + Lý 7ABC(3)

17

CNh 7B(4,5) TTCM(3); BDHSG Toán7

24,5   

4

Vũ Tuấn Đạt

20-01-1983

x

Trường

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán Tin

 

ĐI HỌC LỚP SQ DỰ BỊ TỪ 05/9 ĐẾN HẾT THÁNG 11/ 2017

 

5

Nguyễn Duy Thanh

08-10-1978

x

Trường

CĐSP Toán Tin

ĐHSP  Tin

Toán 9AC(8) + Toán 6B(4) +             TCT 9AC(2) + MT-AN 9ABC(3) + Sinh 6AB(4)

21

CNh 6B(4,5)

 

25,5      

6

Đinh Thị Minh Yến

08-02-1985

 

 Huyện

CĐSP Toán Lý

CĐSP Toán Lý

Toán 9B, 8A(8) + Lý 9ABC(6) + Lý 8ABC(3) + MT 8A(1)

 

18

CNh 9B (4,5);

BDHSG VLý 9

BDHSG Toán9

22,5

7

Phạm Thị Thùy Dương

28-08-1979

 

 Huyện

CĐSP Toán Tin

ĐHSP  Tin

Toán 8BC,6A(12) + TCT 8ABC(3) + TCToán 6AB(2) + MT8BC(2)

19

CNh 8B(4,5);

BD HSG Toán 8, Toán 6

23,5

8

Trương Thị Hiền

30-01-1979

x

 Huyện

CĐSP Sinh Hóa

ĐHSP Hóa

   Biệt phái Chính Lý 100%

 

 

 

9

Vũ Quang Bích

14-04-1981

x

Tỉnh

CĐSP Sinh Hóa

ĐHSP Sinh

Hoá 8BC (4) + Hoá 9ABC(6) +  Biệt phái Công Lý( 8).

18

CNh8A(4,5);                    TPCM(1)

BDHóa9, Hóa8

23

 

10

Nguyễn Thị Yến

21-08-1986

 

 Huyện

CĐSP Sinh KTNN

CĐSP Sinh KTNN

 Sinh 9ABC(6) + Sinh 8ABC(6) + Sinh7BC(4) + Hóa 8A(2)

18

P.TPĐ(4); BD Sinh, Sinh8

22,5       

11

Trần Thị Thanh Nhàn

11-06-1976

x

Trường

CĐSP  KTCN

ĐHSP  KTCN

CNghệ 7ABC(4,5) + CNghệ 8ABC(4,5) + MT6AB(2)+ Sinh 7A(2)

13

CNh 8C (4,5)

GDTX(9)

26,5

12

Nguyễn Hồng Thái

25-05-1974

x

 Huyện

CĐSP  KTCN

ĐHSP  KTCN

CNghệ 6AB(4) + CNghệ 9ABC(3)     + TD6AB(4) + Lý 6AB(2).                          

      Biệt phái Bắc Lý (8)

21

CNh 6A(4,5)

25,5

13

Bùi Hồng Quân

02-03-1983

 

Trường

CĐSP  TD

CĐSP  TD

 TD 8ABC, 9ABC,7ABC (18)

18

CNh 7C(4,5);

BDHSG TDTT

22,5

                              TỔTRƯỞNG

 

 

                        Lương Thị Châm                                                                                                                             

    Đạo Lý, ngày  05 tháng 9 năm 2017                       

                 KT. HIỆU TRƯỞNG

              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

              Trương Ngọc Huỳnh

 

 

 

thcsdaoly

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 147

Tổng lượng truy cập: 410875