tin tức-sự kiện

Chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Theo UNESCO, ba thành tố hợp thành năng lực của con người là: Kiến thức, kỹ năng và thái độ. Hai yếu tố sau thuộc về kỹ năng sống, có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh và sự thành công của mỗi người. Bởi vậy, kỹ năng sống sẽ là hành trang không thể thiếu đối với mỗi cá nhân và đặc biệt là các em học sinh – những chủ nhân tương lai của đất nước.

TheoUNESCO,ba thành tố hợp thành năng lực của con người là:Kiến thức, kỹ năng và thái độ. Hai yếu tố sau thuộc về kỹ năng sống, có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh và sự thành công của mỗi người.Bởi vậy, kỹ năng sống sẽ là hành trang không thể thiếu đối với mỗi cá nhân và đặc biệt là các em học sinh – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tếthịtrường,giáo dục đào tạo ngày càng có chất lượng cao về tri thức, bên cạnh những mặt tích cực của nền giáo dục,bạo lực học đường đangtrởthành vấn đề nhức nhối trong toàn ngành giáo dục.Bạo lực học đường hiện nay thực sự đang trở thành một mối lo lắng và quan tâm lớn của toàn xã hội.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giáo dục thời đại mới là phấn đấu đổi mới về nội dung, chất lượng và phương pháp sao cho đạt hai mục tiêu lớn là đào tạo nguồn nhân lực và đào tạo kĩ năng sống cho học sinh, hôm nay (12 /12/2016) tổ Khoa học Xã hội trường THCS Khôi Kỳ đã long trọng tổ chức chuyên đề: “Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh” với chủ đề: Phòng tránh tình trạng học sinh bị đánh hội đồng.

Sau chuyên đề này các em học sinh nắm được nguyên nhân, hậu quả khi là nạn nhân hoặc là người tham gia đánh hội đồng. Biết cách chủ động để phòng tránh nguy cơ bị đánh hội đồng. Trong trường hợp phải đối đầu với việc bị đánh, học sinh sẽ biết cách đối phó để giảm thiểu những hậu quả. Đồng thời các em biết những việc cần làm và phải làm nếu thấy bạn bị đánh hội đồng. Biết và thực hiện được các kỹ năng tự vệ bản thân. Từ đó học sinh được trang bị những kĩ năng cơ bản, cần thiết để các em có thể thích ứng tích cực với mọi hoàn cảnh, biết cách hoàn thiện bản thân để góp phần xây dựng vào nội dung cơ bản của phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tác giả: TNH

Xem thêm