tin tức-sự kiện

THỜI KHOÁ BIỀU DẠY BÙ HKI- NĂM HỌC 2015-2016 (Tuần 19 - Buổi chiều)
Trường THCS Đạo Lý
THỜI KHOÁ BIỀU DẠY BÙ HKI- NĂM HỌC 2015-2016 (Tuần 19 - Buổi chiều)
Thứ Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C
Thứ 2 (4/1) 1 Không dạy bù từ thứ 2 đến thứ 3
2
3
4
Thứ3 (5/1) 1 Không dạy bù từ thứ 2 đến thứ 3
2
4
Thứ4 (6/1) 1 Toán-Huỳnh Địa-Minh Toán-Dương Địa-Xiêm Hóa-Bích Sử-Khanh Sinh_YếnA Hóa-Hiền Toán-Đạt Anh-Duyên
2 Toán-Huỳnh TCV-Minh Toán-Dương Sinh-Hiền TD-Quân Hóa-Bích Sử-Khanh Sử-Xiêm Lý-Đạt Lý-Lan
3 Lý- Tuấn CD-Thảo TD-Sang Sử-Khanh Anh-Duyên TD-Quân Sử-Xiêm Hóa-Hiền
4 Lý- Tuấn TD-Sang Lý-Lan Địa-Xiêm Sinh-Bích
Thứ5 (7/1) 1 Sinh-YếnA Địa-Minh Sinh-Bích Sinh-Hiền Văn-Khanh Toán-YếnB Toán-Đạt Sử-Xiêm
2 TCV-Minh Toán -Tuấn Sinh-Bích Địa-Xiêm Anh-Duyên TD-Quân Lý-Đạt Hóa-Hiền
3 Toán-Huỳnh Toán -Tuấn TD-Sang Địa-Xiêm TD-Quân Hóa-Bích Sinh_YếnA
4 TCT- Tuấn TD-Sang Nhạc-Thảo
Thứ6 (8/1) 1 TD-Sang Toán -Tuấn Lý-Lan Anh-Duyên Địa-Xiêm Sinh-Bích Địa-Đĩnh Sinh-YếnA
2 TD-Sang TD-Quân Địa-Xiêm Hóa-Bích Lý-Lan Địa-Đĩnh Hóa-Hiền
3 Sinh-YếnA Địa-Xiêm Toán-Đạt TD-Quân Anh-Duyên TD-Quân
4 Hóa-Bích Địa-Xiêm MT-Tuấn TD-Quân
Thứ7 (9/1) 1 Địa-Xiêm CD-Minh CD-Hà Hóa-Bích Hóa-Hiền
2 TD-Sang Địa-Xiêm CD-Hà Toán-Đạt TD-Quân
3 TD-Quân Toán-Đạt Sinh-Bích
TD-Quân
5 Địa-Xiêm
Đạo Lý,ngày 08/1/2016
Chỉnh sửa lần cuối lúc 11h30 ngày 08/1/2015 KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trương Ngọc Huỳnh
Tác giả: TNH

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3