tin tức-sự kiện

ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA HĐ NGLL, YTHĐ, THƯ VIỆN NĂM HỌC 2017-2018

Sáng ngày 22/5/2018, Theo lịch của PGD, Trường ta đón đoàn kiểm tra chéo của trường THCS Nhân Chính kiểm tra HĐ NGLL, YTTH, Thư viện.

Hoạt đông trò chơi dân gian của Liên đội THCS Đạo Lý

Công tác tổ chức tiếp đón, phục vụ các hoạt động kiểm trac của Đoàn diễn ra theo đúng qui định. Đ/c Phạm Ngọc Tuấn- Hiệu trưởng, thay mặt Nhà trường báo cáo kết quả các HSS dạy NGLL, YTTH, Thư viên của trường ta. Tiếp đó Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung theo HD của PGD huyện.

Kết quả: Đoàn đánh giá rất cao công tác chuẩn bị, kết quả các nội dung kiểm tra, xếp chung loại tốt.

Tác giả: TNH

Xem thêm